Kredyt gotówkowy - co zrobić, gdy nie możemy go dostać w banku?

Kredyty gotówkowe i inne usługi pożyczkowe oferowane były jeszcze do niedawna właściwie wyłącznie przez banki. W tej sytuacji klienci, którym odmówiono ich udzielenia ze względu na niewystarczający dochód, nieodpowiednią formę zatrudnienia czy niedostateczny wkład własny nie mieli możliwości ubiegać się o jakiekolwiek inne formy tego typu usług. Stosunkowo niedawno na polskim rynku pojawiły się jednak firmy finansowe, które świadczą podobne usługi również tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą ubiegać się o pożyczkę w banku. Jak wygląda ich oferta i kto może z niej skorzystać? Sprawdźmy.

Spis treści:
Oferty bankowe i pozabankowe
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Czym jest przelew weryfikacyjny?
O czym należy pamiętać?
Weryfikacja parabanku
Data ważności dokumentu tożsamości

Oferta kredytów gotówkowych na dowód w bankach i firmach pozabankowych

Kredyty gotówkowe określane mianem pożyczek na dowód oferują nam dziś zarówno banki, jak i firmy pozabankowe. Osobie niezaznajomionej z tematem w pierwszej chwili mogłoby się nasunąć pytanie – ale po co podkreślać, że do udzielenia środków potrzebny jest dowód? Dokument tożsamości od dawna był przecież wymagany od osób, które zaciągały jakiekolwiek zobowiązania pieniężne czy to w bankach, czy u prywatnych pożyczkodawców. Dziś jednak podkreślanie jego istoty ma nieco inny wydźwięk. Chodzi tu bowiem o to, że ten dokument tożsamości jest – przynajmniej w teorii – jedynym warunkiem pozyskania potrzebnych nam pieniędzy. Czy jednak jest tak w istocie? Zobaczmy, co oferują dziś swoim klientom banki i firmy pozabankowe i czy aby na pewno nie musimy spełnić żadnych warunków poza zdolnością do wylegitymowania się ważnym dowodem osobistym.

Makieta domku i oszczędności

Oferty banków

Choć ulotki i banery reklamowe licznych banków w naszym kraju oferują nam dziś środki, do których uzyskania konieczne jest wyłącznie posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, nie znajdziemy dziś właściwie usług polegających na udzielaniu zobowiązań pieniężnych tylko na tej podstawie. Pod chwytliwą nazwą kryją się bowiem pożyczki, których uzyskanie jest nieco uproszczone. Niektóre z banków nie wymagają na przykład od swoich klientów dodatkowych zaświadczeń o dochodach, opierając się wyłącznie na wpływach, które co miesiąc znajdują się na koncie danego klienta, lub na historii terminowych spłat karty lub innych produktów kredytowych danego banku, z których klient dotychczas korzystał. Należy jednak pamiętać, że pomocy w banku nie uzyskają osoby bezrobotne i niemogące przedstawić żadnego stałego źródła dochodu ani osoby figurujące w BIK lub podlegające egzekucjom komorniczym z powodu opóźnień w spłatach zaciągniętych już zobowiązań. Problem będą mieli także ci, dla których jedynym źródłem dochodu są renta czy emerytura lub którzy uzyskują nieregularny dochód na podstawie różnego rodzaju zleceń i umów o dzieło.

Czego więc w celu uzyskania zobowiązania finansowego o określonej wysokości mogą wymagać od nas banki? Najczęściej będą to nie tylko dokument tożsamości, lecz także oświadczenie o dochodach oraz informacje kontaktowe do zakładu pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni. Wówczas bank po potwierdzeniu informacji przedstawionych przez nas w oświadczeniu określa, czy możemy skorzystać z jego usług, czy nie. Innym rozwiązaniem jest pożyczka na wyciąg z konta, do której uzyskania konieczny jest i dokument tożsamości, i wyciąg z historii naszego konta bankowego za określony przedział czasu. Wówczas zdolność kredytowa ustalana jest na podstawie historii wpływów na nasze konto. Istnieją również środki na PIT, przy których konieczne jest przedstawienie deklaracji rozliczeniowej dotyczącej podatku od dochodów osobistych – oczywiście również w połączeniu z dokumentem tożsamości. Wówczas podstawą do wyliczenia zdolności do spłaty zobowiązania jest dochód wykazany w formularzu PIT-11, PIT-36, PIT-37A, PIT-40 lub PIT-40a.

Widzimy więc, że w przypadku banków i ich ofert sam dokument potwierdzający naszą tożsamość absolutnie nie wystarczy nam do skorzystania z tego rodzaju usług finansowych. Choć w niektórych przypadkach klienci faktycznie mogą skorzystać z nieco uproszczonych procedur, uzyskanie gotówki w banku wciąż trwa znacznie dłużej niż wówczas, gdy skierujemy się do jednej z funkcjonujących na polskim rynku firm finansowych. W przypadku uproszczonych procedur często musimy liczyć się również z wyższym oprocentowaniem niż w przypadku procedur standardowych.

Propozycje firm pozabankowych

Jeśli chodzi o propozycje firm pozabankowych należy przede wszystkim podkreślić, że nie są one kierowane wyłącznie do osób niemogących wykazać zbyt dużego dochodu. Nie są one również przeznaczone dla osób bezrobotnych, które nie uzyskają pomocy w większości odpowiedzialnych i renomowanych firm oferujących usługi finansowe. Znaczna część podmiotów pozabankowych nie oferuje również swoich usług dłużnikom, choć niektóre mają w swoich ofertach tak zwane „pożyczki bez BIK”. Uzyskanie tego typu zobowiązania może jednak być nieco trudniejsze niż w przypadku standardowego kredytu na dowód. A skoro już wróciliśmy do naszego głównego tematu – czy w firmach finansowych faktycznie możemy uzyskać pieniądze wyłącznie dzięki ważnemu dokumentowi tożsamości?

Niestety, nie jest to do końca prawda, choć wymagania, jakie będziemy musieli spełnić, są z pewnością dużo niższe niż w przypadku tej samej usługi oferowanej przez banki. Dlaczego więc w ogóle mówimy tu o kredycie na dowód? Przede wszystkim dlatego, że parabanki wymagają bowiem od swoich klientów przede wszystkim spełnienia dwóch warunków:

  1. każdy klient powinien mieć ukończone minimum 18 lat (w przypadku niektórych firm możemy zetknąć się z warunkiem ukończenia 20 lub 21 lat),
  2. każdy klient powinien być polskim obywatelem (ze względu na wysokie koszta związane ze ściganiem niewypłacalnych klientów będących obywatelami innych krajów).

Potwierdzeniem spełnienia obu z nich jest właśnie ważny dowód osobisty, który jest świadectwem posiadania przez daną osobę polskiego obywatelstwa i zawiera informacje dotyczące daty jej urodzenia, na podstawie czego możemy z łatwością obliczyć jej wiek. Niemniej jednak poza dokumentem tożsamości pośrednik może zażądać od nas również oświadczenia o uzyskiwanych dochodach w celu zabezpieczenia się przed udzieleniem pożyczki osobie niemogącej wykazać żadnego przychodu, a więc niezdolnej do spłaty jakiegokolwiek zobowiązania w ustalonym terminie.

W przypadku, gdy decydujemy się na podpisanie dokumentów w stacjonarnej siedzibie parabanku właściwie na tym kończą się formalności. Na podstawie dokumentu tożsamości i zaświadczenia o dochodach możemy więc uzyskać wsparcie nawet na kwoty tak duże jak kilka czy kilkanaście tysięcy właściwie od ręki. Jest to możliwe dzięki temu, że pracownik ma możliwość potwierdzenia, że osoba, której twarz widnieje na zdjęciu na dokumencie tożsamości i osoba, która ubiega się o gotówkę, to jeden i ten sam człowiek. W razie problemów z identyfikacją konieczne może być przedstawienie innego dokumentu ze zdjęciem – choćby legitymacji studenckiej czy prawa jazdy – aby potwierdzić zgodność danych z tymi znajdującymi się w dowodzie. W przypadku usług finansowych oferowanych przez liczne podmioty pozabankowe przez Internet sprawa wygląda nieco inaczej.

Kiełkująca roślinka i oszczędności

Kredyt gotówkowy na dowód przez Internet, czyli jak firmy finansowe zabezpieczają się przed nieuczciwymi pożyczkobiorcami?

W przypadku kredytów gotówkowych na dowód dostępnych przez Internet sprawa komplikuje się nieco, gdyż poza dokumentem tożsamości musimy dostarczyć również niepodważalne potwierdzenie, że osoba, na którą zaciągnięte zostanie zobowiązanie i osoba, która otrzyma gotówkę na konto, nie są dwiema różnymi osobami. Znane są bowiem liczne sytuacje, w których klient przesyłający do siedziby firmy formularz wraz ze skanem czy zdjęciem dowodu osobistego posługiwał się cudzym dokumentem w celu wyłudzenia pieniędzy. W jaki sposób poszczególne podmioty zabezpieczają się przed takimi zdarzeniami?

Oczywiście w tej sytuacji pracownik nie ma możliwości osobistego porównania wyglądu osoby ze zdjęcia z osobą siedzącą przed nim fizycznie w biurze. Zupełnie bezcelowe jest też zażądanie przedstawienia innego dokumentu ze zdjęciem. Złodziej, który ukradł nam portfel, nie zabrał przecież ze sobą tylko dowodu, ale też inne znajdujące się w nim dokumenty. Jak więc potwierdzić, czy osoba, na którą zaciągnięte zostanie zobowiązanie, faktycznie otrzyma gotówkę? Jest to prostsze niż mogłoby się wydawać. Odpowiedzią jest tu bowiem po prostu tak zwany przelew weryfikacyjny.

Czym jest przelew weryfikacyjny?

Przelew weryfikacyjny to przelew na niewielką kwotę – zwykle nieprzekraczającą symbolicznej złotówki – który klient ubiegający się o pożyczkę musi wykonać zanim podjęta zostanie decyzja o jej udzieleniu lub nieudzieleniu. Dzięki temu prostemu zabiegowi firma uzyskuje informację, czy dane osoby ubiegającej się o uzyskanie gotówki są zgodne z danymi osoby, na której konto wpłyną pieniądze po zatwierdzeniu ich przyznania. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których złodziej dokumentów może przez Internet uzyskać gotówkę, do której spłaty zmuszona będzie osoba, której dowodem tożsamości się posłuży.

Zwróćmy jednak uwagę na to, czy przelew nie jest przypadkiem zbyt kosztowny – niektóre z nieuczciwych firm wykorzystują go bowiem do wyłudzania pieniędzy. Pamiętajmy, że na tym etapie nie mamy jeszcze decyzji co do tego, czy uzyskamy pożyczkę, czy też nie, a w razie decyzji odmownej przelana przez nas w ramach weryfikacji kwota nie podlega zwrotowi. Nie róbmy więc przelewów weryfikacyjnych na 5, 10 czy 15 zł – lepiej znajdźmy inny parabank!

O czym należy pamiętać zanim zdecydujemy się na kredyt gotówkowy na dowód?

Zanim zdecydujemy się skorzystać z oferty jednej z licznych firm finansowych i zaciągnąć kredyt gotówkowy na dowód powinniśmy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Choć mogą wydawać się one aż nazbyt oczywiste uznaliśmy, że warto o nich pokrótce przypomnieć. Dzięki temu uda nam się uniknąć groźby odmowy ze względu na niewielkie niedopatrzenia oraz szybko i sprawnie uzyskać pożyczkę na wymaganą przez nas kwotę na jak najdogodniejszych warunkach. Zobaczmy więc, o czym nie wolno nam zapomnieć!

Weryfikacja parabanku

We jednej z wcześniejszych części niniejszego artykułu wspomnieliśmy już o tym, że to pożyczkodawcy muszą weryfikować tożsamość wszystkich potencjalnych klientów zainteresowanych zaciągnięciem zobowiązania. Niemniej jednak również my jako klienci powinniśmy przeprowadzić krótki proces pozwalający na ocenę, czy dana firma jest godna zaufania i czy aby na pewno nie mamy do czynienia z jednym z podmiotów, których głównym celem jest wyłudzanie pieniędzy od klientów, którzy – nierzadko przymuszeni okolicznościami – szybko podpisują w teorii wyjątkowo okazyjne umowy, a następnie dowiadują się, że koszty całkowite, jakie będą musieli spłacić, znacznie przewyższają te, o jakich była mowa przed podpisaniem umowy.

Aby uniknąć tego rodzaju niespodzianek powinniśmy oczywiście zawsze przeczytać umowę przed jej podpisaniem. Jeżeli pracownik zacznie nas przy tym poganiać, mówiąc, że przecież wszystko już omówiliśmy, a umowę możemy przecież przeczytać w domu – już po podpisaniu! – bo on ma przecież innych klientów w kolejce i nie może na nas czekać możemy być pewni, że coś jest nie tak. Innym sygnałem jest także sama konstrukcja umowy – jeżeli jest ona wielostronicowym dokumentem zapisanym drobnym drukiem i niejasnym językiem, pożyczkodawca najprawdopodobniej ukrył w niej jakieś kruczki, które pozwolą mu na ściągnięcie z nas dodatkowych opłat, jeżeli nie przemyślimy naszej decyzji i podpiszemy umowę zachęceni przez pracownika, który w samych superlatywach przedstawi nam daną ofertę. Szukajmy podmiotów, które swoje usługi oferują na podstawie krótkich, prostych i zrozumiałych umów – dzięki temu będziemy mieli pewność, że nie czekają nas żadne przykre niespodzianki.

O czytaniu umowy nie wolno nam zapominać również podczas składania wniosku przez Internet. W tym przypadku umowa zostaje najczęściej zawarta przez telefon, a do jej uznania wystarczy, że podczas rejestrowanej rozmowy klient wyrazi zgodę na jej zawarcie. Dlatego też zaleca się, aby wzór umowy, na podstawie którego firma świadczy swoje usługi on-line, przeczytać jeszcze przed przesłaniem wniosku. W przypadku renomowanych, odpowiedzialnych i bezpiecznych biur wzory umów znajdziemy bez problemu na ich oficjalnych stronach internetowych. Jeżeli wzoru nie można znaleźć na stronie, a oddzwaniający do nas w sprawie naszego wniosku konsultant twierdzi, że nie musimy jej czytać, bo przecież wszystkie warunki przedstawił nam właśnie podczas rozmowy telefonicznej – nie zgadzajmy się na zawarcie umowy. Może to bowiem skończyć się ogromnymi kosztami, które celowo podczas rozmowy zostały przemilczane w sposób na tyle umiejętny, by osoba zaciągająca zobowiązanie nie mogła odwoływać się później od konieczności ich spłaty.

Kieszeń z kartą płatniczą i gotówką

Ważność dowodu osobistego

Najbardziej banalną, a zarazem najważniejszą kwestią, o której powinien pamiętać każdy klient ubiegający się o uzyskanie kredytu na dowód jest sprawdzenie daty ważności tego dokumentu. Pracownicy firm finansowych niemal na co dzień spotykają się z sytuacjami, w których klient pojawia się w ich siedzibie, by ubiegać się o pożyczkę, przedstawiając dokument nieważny od kilku miesięcy czy nawet kilku lat! Nie wolno nam zapominać, że dowody osobiste w Polsce wystawia się obecnie na okres 10 lat, co oznacza, że po upływie dekady tracą one ważność. Powinniśmy więc na bieżąco śledzić, jak długi ważny będzie jeszcze nasz podstawowy dokument tożsamości, aby na kilka tygodni przed upływem wybitego na nim terminu złożyć wniosek o kolejny w odpowiednim urzędzie. Na nieważny dowód nie uzyskamy pożyczki w żadnym banku ani podmiocie pozabankowym – konieczne będzie odczekanie od kilkunastu do maksymalnie 30 dni, jakie upłyną od złożenia przez nas wniosku o wydanie nowego dokumentu do chwili, kiedy będzie on gotowy do odbioru. Dopiero wówczas będziemy mogli ponownie ubiegać się o usługi finansowe oferowane przez banki i parabanki.

Zadzwoń