Kredyt online - jak go uzyskać i kto go może otrzymać?

Kredyty online już od dłuższego czasu znane są szerokiemu gronu klientów firm finansowych jako sposób na rozwiązanie nagłych problemów z płynnością finansową. Pozwalają one na szybkie uzyskanie potrzebnej nam kwoty bez przechodzenia przez długi i pełen formalności proces, na jaki musimy być przygotowani, gdy ubiegamy się o pożyczkę w banku. Są również jedynym rozwiązaniem dla niektórych klientów, którzy na ofertę bankową nie mają szans z różnych przyczyn. Jak uzyskać kredyt online i jak wybrać firmę, która zaproponuje nam uczciwe usługi pożyczkowe przez Internet? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zawarliśmy w poniższym artykule!

Spis treści:
Czym są?
Na jakich zasadach działają?
Kto może się o nie ubiegać?
Jak ustrzec się przed naciągaczami?
Zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach – czy są konieczne?
Jak je uzyskać?

Czym są kredyty online?

Kredyty online to nic innego jak forma pożyczki, o którą możemy ubiegać się przez Internet. Aby go uzyskać, nie musimy więc wychodzić z domu. Wystarczy odnaleźć oficjalną stronę internetową firmy finansowej, z której usług chcemy skorzystać. Najczęściej już na głównej stronie znajdziemy formularz, którego wypełnienie jest niezbędne do uzyskania środków przez Internet.

Warianty tego typu oferowane są przez firmy finansowe. Instytucje te to najczęściej prywatne przedsiębiorstwa, które udzielają pożyczek wyłącznie z własnego majątku oraz zysków. Nie operują one więc kapitałem ulokowanym w nich przez klientów na tej samej zasadzie, na jakiej robią to banki. Jednak tak samo jak banki muszą spełniać pewne warunki. Przede wszystkim zgodnie z zapisami zawartymi w tak zwanej ustawie antylichwiarskiej, wprowadzonej w życie w 2006 roku, maksymalna wysokość odsetek naliczanych od każdej pożyczonej sumy nie może przekroczyć czterokrotności obowiązującej w danym okresie stopy lombardowej. Oznacza to, że ani banki, ani innego typu prywatne firmy i instytucje finansowe nie mogą udzielać wyżej oprocentowanych kredytów. Dlatego też choć w teorii oferty bankowe uznaje się za bardziej opłacalne i tańsze, również oferty firm finansowych nie mogą być oprocentowane wyżej, niż przewiduje to ustawa. Dotyczy to zarówno pomocy udzielanej stacjonarnie, jak i tej dostępnej przez Internet.

Skarbonka na oszczędności

Na jakich zasadach firmy finansowe oferują swoim klientom kredyty online?

Firmy finansowe oferują swoim klientom pieniądze na podstawie kilku prostych zasad. Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest oczywiście wspomniane już przez nas odnalezienie oficjalnej strony internetowej danej firmy, zapoznanie się z jej ofertą, a następnie przesłanie wypełnionego formularza. W ten sposób informujemy firmę, że jesteśmy zainteresowani pożyczką online i chcielibyśmy skorzystać z jej oferty. Niemniej jednak, jest to tylko początek. Choć pozyskanie pieniędzy od firmy finansowej wymaga znacznie krótszego procesu biurokratycznego związanego z gromadzeniem wszelkiego typu poświadczeń i dokumentów niż ubieganie się o pomoc finansową w banku, również tu firma musi podjąć określone kroki, aby ocenić, czy dany klient jest odpowiednim kandydatem do uzyskania finansów.

Bez BIK i KRD!

Na rynku znajdziemy liczne reklamy firm finansowych oferujących „gotówkę od ręki” – hasło to zrozumiałe jest chyba dla wszystkich potencjalnych odbiorców usług tego typu firm. Czym jednak są równie popularne „pożyczki bez BIK” i „pożyczki bez KRD”? Pod tymi skrótowcami kryją się dwie ważne bazy danych, a pochodzące z nich informacje często decydują o tym, czy dany klient może uzyskać pomoc w banku. BIK to bowiem nic innego jak Biuro Informacji Kredytowej, czyli instytucja gromadząca dane dotyczące naszych obecnych zobowiązań oraz kwot, których nie spłaciliśmy w terminie. Jeżeli wyrazimy na to zgodę, BIK może również przechowywać pozytywne informacje o naszej historii spłat, takie jak wszelkie terminowe lub przedterminowe opłacanie poszczególnych rat kredytu czy w pełni spłacone i zakończone zobowiązania. Mianem KRD określa się Krajowy Rejestr Dłużników. Ta baza danych gromadzi informacje o zadłużeniu poszczególnych osób prywatnych lub firm oraz przedsiębiorstw.

Klienci poszukujący oferty kredytów bez BIK i KRD są zwykle osobami, których historia spłat nie jest zbyt pozytywna, a przy tym nie wszystkie z ich zobowiązań zostały dotychczas uregulowane. Wyklucza ich to zupełnie z możliwości uzyskania pomocy w banku. Firmy pozabankowe wychodzą jednak naprzeciw potrzebom klientów, których sytuacja finansowa nie zawsze jest najlepsza i starają się zaproponować im korzystne oferty, które będą w stanie spłacić w określonym terminie i na określonych warunkach.

Kto może ubiegać się o kredyt online?

O kredyt tego typu może się ubiegać każdy pełnoletni obywatel naszego kraju, który posiada ważny dowód osobisty. To podstawowe warunki, które musi spełniać każdy klient większości instytucji pozabankowych. Można je łatwo wytłumaczyć.

Po pierwsze udzielanie pożyczek osobom niepełnoletnim nie jest możliwe, gdyż osoby takie wciąż znajdują się pod opieką rodziców lub opiekunów i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za działania młodego człowieka. Niektóre z firm ograniczają swoją ofertę jeszcze bardziej i udzielają pomocy wyłącznie osobom, które ukończyły już 20 lub 21 rok życia. Osoby tuż po 18 urodzinach zwykle pozostają bowiem wciąż na utrzymaniu rodziców i nie zawsze są w stanie samodzielnie spłacić zaciągnięte zobowiązanie w terminie, podczas gdy niewiele starsi od nich 20- czy 21-latkowie w większości pracują na pełny etat lub przynajmniej dorywczo dorabiają podczas studiów.

Po drugie potencjalny klient firmy pozabankowej powinien dla większości firm być obywatelem naszego kraju. Firmy finansowe często uniemożliwiają uzyskanie pieniędzy cudzoziemcom ze względu na fakt, że w razie niespłacenia należności i wyjazdu z Polski odzyskiwanie długu może wiązać się z wysokimi, a często wręcz nieopłacalnymi kosztami. Dlatego też pożyczki pozabankowe oferuje cudzoziemcom tylko kilka z obecnych na polskim rynku firm finansowych, zwykle obostrzając je dodatkowymi zasadami, takimi jak konieczność potwierdzenia stałego zatrudnienia oraz możliwości stałego pobytu. Ponadto nawet jeżeli osoba niebędąca obywatelem naszego kraju uzyska w jednej z nielicznych firm finansowych określoną sumę, zwykle nie będzie ona opiewał na zbyt wysoką kwotę.

Trzeci warunek wiąże się bezpośrednio z możliwością identyfikacji klienta przez firmę finansową. Ważny dowód osobisty należy bowiem okazać – lub, w przypadku ofert online, przesłać jego skan lub zdjęcie – w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Z kwestią tą wiąże się wiele obaw. Jak ustrzec się przed nieuczciwymi klientami firm finansowych, którzy chcieliby zaciągnąć pieniądze na nasze dane? Jak firmy finansowe unikają tego rodzaju sytuacji i zabezpieczają się przed naciągaczami? Dowiedzmy się!

Gotówka od firmy finansowej

Kredyty online na dowód – jak ustrzec się przed naciągaczami?

Kredyty online to według szerokiego grona osób idealna szansa dla naciągaczy, aby wziąć pożyczkę na nieswoje dane i uniknąć konieczności jej spłaty, wpędzając tym samym kogoś innego w nierzadko poważne długi. Po kilkunastu latach obecności na polskim rynku firmy finansowe są jednak na tyle rozwinięte, że podejmowane przez nie w ramach standardowych procedur działania pozwalają niemal stuprocentowo wykluczyć możliwość udzielenia pomocy osobom podszywającym się pod kogoś innego. Jak to robią? To proste.

Pierwszym krokiem, jaki podejmują firmy finansowe przed udzieleniem pomocy online, jest sprawdzenie ważności dowodu o podanym przez klienta numerze i serii. Pieniędzy nie można bowiem otrzymać ani na dowód, którego termin ważności już upłynął, ani też na dokument, który został zastrzeżony jako skradziony lub zagubiony. W tej kwestii ważne jest jednak nie tylko działanie firmy pozabankowej, lecz również każdego z obywateli. Musimy bowiem koniecznie pamiętać, że w sytuacji, gdy nasz dowód zaginie, należy koniecznie zastrzec dokument. Najprościej można to zrobić, kontaktując się z bankiem, w którym posiadamy konto. Informacja taka trafi wówczas do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. Od tego momentu posługiwanie się danym dowodem będzie z góry traktowane jak potencjalna próba oszustwa.

Jeżeli firma finansowa potwierdzi, że dokument o podanym przez nas numerze i serii nie figuruje w systemie, a dane znajdujące się na skanie lub zdjęciu dowodu przesłanym do firmy zgadzają się z podanymi przez nas danymi i nie budzą wątpliwości, kolejnym krokiem jest zwykle potwierdzenie tożsamości właściciela konta bankowego, na które przelana ma zostać wybrana kwota. W tym celu wykorzystuje się tak zwany przelew weryfikacyjny, czyli przelew, który wykonać musi potencjalny klient na konto podane przez firmę finansową. Przelew ten zwykle opiewa na bardzo symboliczną kwotę i służyć ma jedynie potwierdzeniu, że właścicielem konta bankowego jest ta sama osoba, której dane znajdują się w dowodzie osobistym i zostały przesłane firmie w formularzu. Dla zachowania bezpieczeństwa klientów w firmach finansowych nie ma możliwości wykonania przelewu środków na konto osoby trzeciej. Tu jednak również klienci powinni być czujni. Jeżeli kwota przelewu jest zdecydowanie niesymboliczna i przekracza standardową złotówkę, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług innej firmy. Przelanie określonej sumy nie jest bowiem jednoznaczne z tym, że na pewno uzyskamy sumę, o którą się ubiegamy, a na rynku funkcjonują niestety firmy, których jedynym celem jest wyłudzanie pieniędzy od klientów. Najpopularniejszym sposobem jest właśnie wysoka kwota przelewu weryfikacyjnego, która może wynosić 5 czy 10 zł i zupełnie nie ma wpływu na ostateczną decyzję o udzieleniu pomocy.

Kredyty online a zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach

Kredyty online to jednak rozwiązanie nie tylko dla osób o złej historii kredytowej. Często z ofert firm pozabankowych korzystają także osoby, które nie mają szans na pomoc w banku również ze względu na sposób zatrudnienia czy rodzaj umowy na podstawie której uzyskują dochody. Banki w większości przypadków oferują bowiem korzystne oferty wyłącznie klientom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Często klient taki powinien również być już zatrudniony od dłuższego czasu i posiadać odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy.

Dziś na polskim rynku wielu pracowników zatrudnionych jest jednak na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, co wyklucza szerokie grono osób z możliwości uzyskania pomocy w banku. Ponadto – choć od niedawna regulują to przepisy – nadal wiele osób zatrudnianych jest przez kilka lat na umowie o pracę na czas określony, co także zmniejsza niemal do zera ich szanse na otrzymanie środków.

Do tych osób swoje usługi kierują dziś firmy finansowe. Dzięki ich ofertom nie musimy nawet wychodzić z domu – wszystko da się przecież załatwić online! Dodatkowo nie będzie potrzeby ubiegania się o zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach. Wystarczy jakiekolwiek poświadczenie o uzyskiwanych dochodach – choćby wyciąg z konta bankowego potwierdzający comiesięczny przychód gotówki za wykonane zlecenie lub dzieło czy nawet zaświadczenie o uzyskiwanej rencie lub emeryturze. Oczywiście wysokość sumy, jaką możemy otrzymać, będzie zależna od wysokości naszych dochodów. Niemniej jednak uzyskiwanie dochodów z innego źródła niż na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony absolutnie nie dyskwalifikuje nikogo z możliwości skorzystania z usług firmy pozabankowej.

Jak uzyskać pożyczkę dzięki ofercie kredytów online?

Wiemy już, że pierwszym krokiem do uzyskania kredytu online jest wypełnienie formularza na stronie internetowej pożyczkodawcy. Formularz taki zwykle wymaga od nas podania podstawowych danych osobowych takich jak imię, nazwisko oraz numer telefonu, a czasem także miejsce zamieszkania i adres e-mail. W zależności od firmy po przesłaniu formularza możemy albo zaczekać na kontakt ze strony konsultanta, albo po prostu samodzielnie wybrać numer telefonu podany na stronie i skontaktować się z infolinią. Tę drugą opcję poleca między innymi firma KFF24 podkreślając, że jeżeli klient sam podejmie kontakt natychmiast po przesłaniu formularza, cała procedura zostanie znacząco przyspieszona, a gotówka może znaleźć się na koncie klienta już po kilku godzinach.

Podczas rozmowy telefonicznej konsultant potwierdzi podane przez klienta w formularzu informacje i poprosi o podanie dodatkowych danych, takich jak numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL oraz numer konta bankowego, na jaki mają zostać przelane pieniądze. Zwykle konieczne będzie także przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu na podany przez konsultanta adres e-mailowy. W tej części procesu klient może również zostać poproszony o przesłanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach.

Pomoc firmy finansowej zapewnia szybką gotówkę

Ostatni proces weryfikacji

Po potwierdzeniu wszystkich informacji, sprawdzeniu ważności dowodu osobistego i dokonaniu przez klienta przelewu weryfikacyjnego potwierdzającego zgodność danych z dowodu z danymi posiadacza konta konsultant podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą udzielenia bądź nieudzielenia środków i ustala warunki takie jak maksymalna ich wysokość, termin całkowitej spłaty czy możliwość spłat ratalnych. Warto podkreślić, że najczęściej wybierane przez klientów firmy – w tym również KFF24 – oferują kwoty od 200 zł do 10 000 zł, lecz w razie potrzeby możliwe jest także uzyskanie sumy wyższej niż 10 000 zł. Takie sytuacje rozpatrywane są jednak indywidualnie przez doświadczonych konsultantów firmy.

Ważną zaletą ofert online jest z pewnością to, że w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez przedstawiciela firmy finansowej klient otrzymuje przelew w ciągu maksymalnie 24 godzin od przesłania wypełnionego formularza. Mamy tu więc do czynienia nie tylko z pełną wygodą – nie musimy wychodzić z domu, a wszystko załatwione zostaje przez Internet i podczas rozmowy telefonicznej – lecz także z wyjątkowo szybkim procesem pożyczkowym pozbawionym nadmiaru formalności i biurokracji.

Zadzwoń