Pożyczkę bez zaświadczenia możesz wziąć błyskawicznie

Pożyczkami bez zaświadczeń nazywa się coraz częściej pojawiające się na rynku oferty otrzymania kredytów, które nie wymagają przedstawienia zaświadczenia o otrzymywanych dochodach. Czym jednak różnią się one od tradycyjnych „chwilówek”, popularnych w Polsce już od kilkunastu lat, a przy których również nie zawsze konieczne jest poświadczenie wysokości otrzymywanego dochodu? Jak uzyskać wsparcie bez zaświadczeń i jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać je na jak najbardziej korzystnych zasadach? Odpowiadamy!

Spis treści:
Definicja pojęcia
Jakie dokumenty są potrzebne?
Jakie warunki muszę spełniać?
Czym różni się oferta firm finansowych od usług bankowych?
Jakie kwoty mogę uzyskać?
Jaki jest termin spłaty?

Czym są pożyczki bez zaświadczeń?

Mianem pożyczek bez zaświadczeń nazywamy te oferty, z których możemy skorzystać bez przedstawiania zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Warianty bez zaświadczeń są jednym z wielu typów usług oferowanych nie przez banki, lecz przez tak zwane firmy finansowe. W odróżnieniu od banków firmy te zarządzają wyłącznie własnym kapitałem, w związku z czym mogą udzielać wsparcia finansowego tylko wówczas, gdy dysponują odpowiednio wysokimi kwotami wkładu własnego. Banki udzielają bowiem wsparcia finansowego wyłącznie ze środków zdeponowanych w danej instytucji przez innych klientów.

Kto może korzystać z tego typu wsparcia?

Pożyczki bez zaświadczeń, podobnie jak inne typy wsparcia finansowego, o które możemy ubiegać się w zajmujących się działalnością kredytową firmach finansowych, cechują się przede wszystkim znacznie krótszym czasem oczekiwania na decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu pomocy. Firmy finansowe rozpatrują bowiem znacznie mniej zmiennych niż banki podczas decydowania o tym, czy dany klient może uzyskać środki finansowe. W przypadku kredytów bez zaświadczeń nie musimy się także martwić gromadzeniem dokumentów od pracodawcy czy odcinków emerytury, renty lub informacji o innych zasiłkach, które potwierdzałyby uzyskiwane przez nas dochody. Cały proces uzyskania pieniędzy został więc maksymalnie uproszczony i skrócony, dlatego też mogą korzystać z niego wszystkie osoby zatrudnione na umowach zlecenia czy umowach o dzieło, w przypadku których zgromadzenie wszystkich koniecznych dokumentów jest trudniejsze i bardziej czasochłonne niż w przypadku zatrudnionych na umowach o pracę. W ten sposób firmy finansowe wychodzą naprzeciw potrzebom klientów, którzy zwykle decydują się na ten rodzaj usług wówczas, gdy nie mają czasu na oczekiwanie na decyzję z banku lub wolą zaoszczędzić sobie kłopotów związanych z wszystkimi biurokratycznymi procedurami, przez jakie trzeba przejść, aby uzyskać wsparcie w banku.

Niemniej jednak, aby się zabezpieczyć przez udzieleniem pożyczki osobie nieposiadającej środków do spłaty zadłużenia, firmy finansowe podejmują inne kroki, które mają na celu zagwarantować zdolność klienta do zwrócenia zaciągniętego długu wraz z wszystkimi kosztami manipulacyjnymi zgodnie z ustalonymi warunkami i umówionym ostatecznym terminem spłaty.

Wieża z monet o różnych nominałach

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki bez zaświadczeń?

Do uzyskania pożyczki bez zaświadczeń potrzebne są nam właściwie te same, podstawowe dokumenty, jakie musimy posiadać wówczas, gdy ubiegamy się o inne typy kredytów oferowanych przez firmy finansowe, na przykład o wsparcie na dowód czy typowe „chwilówki”, czyli kredyty na niewielkie kwoty, które należy spłacić w terminie najczęściej nieprzekraczającym miesiąca. Konieczne będzie więc podanie następujących danych:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego i adres e-mail,
  • numer i seria ważnego dowodu osobistego poświadczającego polskie obywatelstwo,
  • numer PESEL poświadczający, że klient ukończył 18 rok życia.

W przypadku ofert bez zaświadczeń firma finansowa może jednak wymagać dodatkowych informacji dotyczących naszej zdolności finansowej. Dlatego też zwykle uzyskanie pieniędzy będzie wiązało się ze sprawdzeniem przez przedstawiciela firmy informacji o nas w Biurze Informacji Kredytowej, czyli BIK. Instytucja ta powstała jednak nie tylko po to, aby gromadzić dane dotyczące naszej historii kredytowej w celu przekazywania ich bankom oraz firmom finansowym, ale też po to, aby zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się klientów tego typu firm. Negatywne informacje o naszej zdolności i historii finansowej zawarte w BIK zapobiegają bowiem wpadnięciu przez danego klienta w tak zwaną spiralę zadłużenia, której mianem określa się zaciąganie kolejnych zobowiązań tylko i wyłącznie w celu spłaty poprzednich.

Jakie informacje znajdziemy w rejestrze BIK?

Jakie więc informacje przedstawiciele banków i firm finansowych mogą znaleźć o swoich potencjalnych klientach w BIK? Jest to przede wszystkim baza danych osobowych, w której znajdują się informacje dotyczące osób będących już klientami korzystającymi z usług banków oraz firm finansowych. Znajdują się tu również dane dotyczące wszelkich zaciągniętych kredytów od obu tych typów instytucji, takie jak data zaciągnięcia zobowiązania, okres spłaty oraz terminowość spłat wszystkich obecnych zadłużeń w bankach oraz firmach finansowych. W przypadku, gdy dana osoba spłaca wszystkie swoje zobowiązania w ustalonych terminach, jego dane przechowywane są w BIK-u tylko do momentu wygaśnięcia zobowiązania – chyba, że sam klient wyrazi zgodę na przechowywanie danych przez Biuro w celu poświadczenia pozytywnej historii finansowej. Jednak w przypadku niewywiązywania się z terminów spłaty BIK ma prawo przechowywać dane klienta – wraz z danymi dotyczącymi przekroczenia terminu spłaty – przez okres pięciu lat.

Jakie warunki muszę spełniać?

Aby uzyskać pożyczkę bez zaświadczeń, musimy spełniać zatem nieco inne warunki niż w przypadku starania się na przykład o pożyczkę na dowód. Przy braku zaświadczenia o uzyskiwanym wynagrodzeniu najważniejsza jest bowiem pozytywna historia kredytowa poświadczona przez BIK. To jednak nie jedyny warunek, jaki musimy spełniać, aby móc otrzymać pieniądze.

Renomowane i odpowiedzialne firmy finansowe proponują swoim klientom usługi tylko wówczas, gdy ci nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów. KRD to biuro informacji gospodarczej przechowujące informacje o zadłużeniu nie tylko osób prywatnych, ale też przedsiębiorstw. KRD uznaje się za wiarygodne źródło informacji między innymi dlatego, że dane o zadłużeniu mogą do niego przekazywać nie tylko przedsiębiorcy, ale również gminy, gminne jednostki organizacyjne, a nawet osoby fizyczne posiadające tytuł wykonawczy.

Jak zweryfikować zarobki klienta firmy finansowej?

Aby maksymalnie ułatwić proces uzyskiwania pieniędzy, firmy finansowe mogą zaproponować nam jednak jeszcze jedno rozwiązanie dotyczące kontroli zdolności klienta do spłaty zaciągniętego zadłużenia. Jest nim mianowicie po prostu podanie informacji dotyczących pracodawcy wraz z numerem telefonu, pod którym przedstawiciel firmy, w której ubiegamy się o środki, może potwierdzić zadeklarowaną przez nas wysokość otrzymywanego miesięcznie wynagrodzenia. Procedura taka jest znacznie prostsza i mniej czasochłonna niż zbieranie wszystkich odcinków wypłat czy uzyskanie wyciągu z banku potwierdzającego comiesięczne wpływy na nasze konto. Dzięki temu pieniądze możemy uzyskać nawet tego samego dnia, którego zgłosimy się do oddziału firmy, w której zamierzamy się o nią ubiegać – bez dodatkowych formalności i długotrwałych przygotowań!

Pieniądze otrzymasz od ręki!

Czym różni się oferta pożyczek bez zaświadczeń od ofert kredytów bankowych?

Wiemy już, że uzyskanie pożyczki bez zaświadczeń jest znacznie prostsze, a cały proces trwa o wiele krócej niż w przypadku starania się o kredyt bankowy. Wymaga on bowiem znacznie mniej dokumentów i formalności, a sam proces decyzyjny podejmowany przez przedstawiciela firmy finansowej może potrwać nawet tylko godzinę, jeżeli oczywiście dostarczymy wszystkie potrzebne dokumenty.

Czy usługi firm finansowych są drogie?

Niestety w ogólnej świadomości polskiego społeczeństwa oferty firm finansowych wciąż uznawane są za bardzo drogie formy usług kredytowych. Wynika to po części z nieuczciwości niektórych firm finansowych, dla których najważniejsze jest nie dobro klienta, lecz wyłącznie zysk. Dlatego też obciążają one każdego klienta dodatkowymi opłatami, które ukryte są w zawiłych, napisanych drobnym drukiem, wielostronicowych umowach z licznymi gwiazdkami i haczykami. Jednym z najprostszych sposobów na rozpoznanie tego typu firmy jest sprawdzenie, jakiej opłaty wymaga ona w ramach weryfikacji numeru konta bankowego. Aby uniknąć wykorzystania naszych danych przez osoby niepowołane, firmy finansowe sprawdzają bowiem bardzo często, czy dane posiadacza konta bankowego, którego numer podaje klient, zgadzają się z danymi podanymi przez klienta. W tym celu konieczne jest przelanie zwykle niewielkiej kwoty na konto firmy finansowej. Kwota ta nie powinna jednak przekraczać symbolicznej złotówki. Jeżeli firma wymaga od nas znacznie wyższej opłaty weryfikacyjnej, może to być sygnał, że jest ona nastawiona typowo na wyłudzanie jak najwyższych sum pieniędzy od klientów. Wykonanie przelewu weryfikacyjnego nie jest bowiem równoznaczne z uzyskaniem przez nas pieniędzy, a w przypadku negatywnej decyzji dotyczącej udzielenia kredytu kwota weryfikacyjna nie zostaje zwrócona.

Wybierz rzetelną firmę!

Oferty renomowanych i rzetelnych firm finansowych, takich jak KFF24, są jednak wolne od ukrytych kosztów i licznych dopłat manipulacyjnych. W takich przypadkach rzeczywisty koszt uzyskania środków musi być zgodny z tymi samymi warunkami, które obowiązują również w przypadku ofert bankowych. Instytucje udzielające kredytów nie mogą bowiem zgodnie z ustawą antylichwiarską nakładać na swoje usługi opłat z tytułu odsetek w wysokości większej niż czterokrotność obowiązującej aktualnie stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Dlatego też wybierając rzetelną firmę finansową, świadczącą usługi na podstawie przejrzystych, krótkich i napisanych zrozumiałym językiem umów, możemy być pewni, że odsetki nie wyduszą z nas ostatniego grosza, a sam kredyt nie będzie wcale o wiele droższy niż oferta bankowa, na którą musielibyśmy czekać znacznie dłużej, a w przypadku zatrudnienia na umowę inną niż umowa o pracę na czas nieokreślony mielibyśmy dodatkowo wręcz znikome szanse uzyskania go.

Jaki jest termin spłaty?

Termin spłaty pożyczki bez zaświadczeń zależny jest przede wszystkim od oferty firmy, w której zdecydujemy się na zaciągnięcie zobowiązania, a także od wysokości kwoty, której potrzebujemy. W przypadku stosunkowo niskich kwot z zakresu od kilkuset do dwóch czy trzech tysięcy złotych możemy oczekiwać, że czas spłaty będzie podobny jak w przypadku „chwilówek” i raczej nie przekroczy jednego lub maksymalnie dwóch miesięcy. Na spłatę większej sumy będziemy zwykle mieli nieco więcej czasu.

Wiele firm oferuje dziś jednak swoim klientom również możliwość wydłużenia terminu całkowitej spłaty należności dzięki wprowadzeniu spłat ratalnych. W ten sposób możemy w określonych odstępach czasu – na przykład co tydzień, dwa tygodnie lub raz na miesiąc – spłacać część należności. Z pewnością jest to o wiele bardziej wygodne rozwiązanie dla osób mających problemy z płynnością finansową – systematyczne wpłacanie określonej kwoty na konto firmy, w której zaciągnęliśmy kredyt, to rozwiązanie prostsze niż próba uzbierania całej potrzebnej nam kwoty jednorazowo w ciągu kilku miesięcy. Jednocześnie przy spłatach ratalnych możemy negocjować wysokość kredytu i długość okresu, w którym cały dług musi zostać spłacony. Nierzadko spotkamy się w takich przypadkach również z bardziej korzystnymi warunkami spłaty i niższym oprocentowaniem, zależnym oczywiście od dotrzymania terminu spłaty każdej z rat.

Monety poukładane w stosiki

Jakie kwoty mogę uzyskać?

Kwoty, jakie możemy uzyskać w ramach pożyczki bez zaświadczeń, różnią się w zależności od danej firmy finansowej. KFF24 proponuje swoim klientom kwoty w wysokości od 200 złotych nawet do 10 tysięcy złotych. Dlatego też niezależnie od tego, czy przydarzył nam się niespodziewany wydatek w postaci koniecznej wizyty u lekarza specjalisty, czy może planujemy kupno prezentu urodzinowego, komunijnego lub ślubnego dla kogoś bliskiego, czy też potrzebna jest nam nieco wyższa kwota, aby skorzystać z niepowtarzalnej okazji opłacalnej inwestycji, rozwiązaniem może być kredyt bez zaświadczeń.

Czy suma powyżej 10 tysięcy złotych jest osiągalna?

W przypadku KFF24 możemy liczyć nawet na uzyskanie pożyczki wyższej niż 10 tysięcy złotych. W takiej sytuacji pracownik firmy ocenia jednak dokładnie naszą zdolność finansową na podstawie historii kredytowej oraz uzyskiwanych dochodów poświadczonych przez pracodawcę, a następnie określa, na jak wysoką kwotę możemy uzyskać zapomogę. KFF24 jest bowiem firmą odpowiedzialną, która nie zaproponuje klientowi potencjalnie niezdolnemu do spłaty określonej wysokości zobowiązania w danym terminie długu w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Choć dla nie do końca uczciwych firm zajmujących się usługami finansowymi sytuacja taka jest idealna – klient nie spłaca zobowiązania w terminie, więc można nałożyć na niego kolejne karne opłaty i podnieść ostatecznie uzyskaną kwotę do maksimum – firmie KFF24 zależy przede wszystkim na zaufaniu klientów. Pamiętajmy również, że w przypadku nieprzewidzianych trudności, które mogą przyczynić się do opóźnienia spłaty przez nas całości długu lub kolejnej jej raty, warto się bezzwłocznie skontaktować z przedstawicielem firmy KFF24. W takiej sytuacji przedstawi nam on rozwiązania, które będą miały na celu ułatwienie nam terminowej spłaty bez doliczenia karnych odsetek – w dodatkowych ratach lub nieznacznie wydłużonym terminie. Pracownicy KFF24 mają bowiem wieloletnie doświadczenie w swojej pracy, na podstawie którego zdają sobie sprawę z faktu, że nakładanie na klientów kolejnych karnych opłat za przekroczenie terminu nie tylko nie ułatwia całego procesu spłaty, lecz może wręcz wydłużyć go o kilka kolejnych tygodni czy miesięcy, co z kolei stanowi problem nie tylko dla klienta, lecz również dla firmy, która nie może odzyskać pieniędzy, co utrudnia jej funkcjonowanie gdyż – jak już wspomnieliśmy – firmy finansowe udzielają pomocy wyłącznie z własnych środków. Zamrożenie ich na dłuższy czas u klienta niezdolnego do spłaty jest więc na dłuższą metę nieopłacalne nawet pomimo dodatkowych kosztów nakładanych na nieterminowego pożyczkobiorcę.

 

Zadzwoń