Pożyczki na raty to sposób na podreperowanie kieszeni

Pożyczka na raty jest alternatywą dla popularnej jeszcze kilka lat temu chwilówki, czyli kredytu pozabankowego, na którego spłatę mieliśmy maksymalnie około miesiąca. Zmieniły się też sumy, jakie możemy dziś pozyskać w firmach finansowych – od tysiąca czy dwóch tysięcy w przypadku chwilówki do nawet powyżej dziesięciu tysięcy w postaci wariantu na raty. Jak więc uzyskać tego typu wsparcie finansowe i na ile rat możemy je podzielić? Poznaj odpowiedzi na te i wiele innych pytań!

Spis treści:
Wyjaśnienie pojęcia
Oferty firm finansowych a pieniądze z banku
Kto może się o nią ubiegać?
Jak ją uzyskać?
Jak ją uzyskać online?
Czy oferty firm finansowych są drogie?
Zasady spłat ratalnych
Oferta firmy KFF24

Pożyczka na raty z firmy finansowej – co to takiego?

Oferowane dziś przez firmy finansowe pożyczki na raty to właściwie nieco bardziej rozbudowane chwilówki. Wprowadzono je, aby spełnić oczekiwania klientów, którzy niestety nierzadko potrzebują znacznie silniejszego zastrzyku gotówki niż kwoty oferowane w kredytach chwilowych, nieprzekraczające zwykle tysiąca czy maksymalnie dwóch tysięcy złotych. Wraz ze wzrostem kwoty konieczne było jednak również wprowadzenie wygodnego rozwiązania, dzięki któremu firma udzielająca środków ma pewność, że klient zwróci pieniądze w określonym terminie, a klientowi ułatwia się ten proces dzięki podzieleniu spłaty na mniejsze raty.

Oblicz, czy potrzebujesz dodatkowych finansów

Czym oferta na raty różni się od kredytu w banku?

Pożyczki na raty oferowane przez firmy pozabankowe różnią się od kredytów w banku w kilku zasadniczych aspektach. Przede wszystkim, aby uzyskać pomoc z opcją spłat ratalnych w firmie finansowej nie musimy przechodzić przez długotrwały proces, w którym potwierdza się naszą zdolność kredytową, jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o pomoc w banku. Ponadto nie jesteśmy zmuszeni do dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony, co niestety często dyskwalifikuje licznych klientów firm finansowych, gdyż banki udzielają większych sum niemal wyłącznie na tej podstawie. Istotne jest też, że w przypadku korzystania z oferty firm finansowych pieniądze możemy uzyskać prawie natychmiast po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w umowie, czyli często nawet już w ciągu kilku godzin, a niemal zawsze jeszcze tego samego dnia.

Pożyczki na raty są również często jedynym rozwiązaniem dla osób o złej historii kredytowej, o której informacje znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej. Niektóre firmy oferują również oferty pozabankowe osobom otrzymującym niskie wynagrodzenie w postaci renty lub emerytury, podczas gdy w banku osoby takie nie mają szans na uzyskanie pomocy finansowej, niezależnie od jej wysokości. Ważne jest również, że przy ustalaniu warunków zapomogi na raty w dobrych firmach finansowych zawsze bierze się pod uwagę indywidualną sytuację danego klienta, a nie próbuje się wcisnąć go w procedury i tabele z danymi, jak zwykle ma to miejsce w placówkach bankowych.

Kto może ubiegać się o zobowiązanie na raty, a kto raczej go nie otrzyma?

Wspomnieliśmy już, że o pomoc w firmie finansowej – w przeciwieństwie do kredytu bankowego – mogą ubiegać się osoby o złej historii zadłużeń zarejestrowanej w BIK, jak również osoby zatrudnione na umowach o dzieło lub umowach zlecenia oraz emeryci i renciści, otrzymujący niski, lecz stały dochód. Szansę mają także osoby nieposiadające zdolności finansowej ze względu na zbyt niski staż pracy lub zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zarówno kredytu w banku, jak i pożyczki na raty nie otrzymają jednak zwykle osoby figurujące w Krajowym Rejestrze Dłużników, a także osoby bezrobotne, niemogące wykazać żadnego stosunkowo stałego dochodu. Firmy finansowe nie udzielają im środków ze względu na obawę o kłopot ze ściągnięciem należności od osoby już poważnie zadłużonej lub niemogącej zagwarantować otrzymania jakichkolwiek środków, które mogłaby przeznaczyć na spłatę zaciągniętego długu. Szans na uzyskanie środków finansowych z firmy finansowej nie oferuje się także osobom poniżej 18 roku życia, a w większości przedsiębiorstw również cudzoziemcom nieposiadającym polskiego dowodu osobistego ani numeru PESEL.

Jak uzyskać pożyczkę na raty?

Aby uzyskać pozabankową pożyczkę na raty, powinniśmy udać się do siedziby wybranej przez nas firmy finansowej i wypełnić odpowiedni formularz. Konieczne będzie podanie w nim naszych podstawowych danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia oraz numer i seria ważnego dowodu osobistego. Dane te zostaną następnie zweryfikowane przez pracownika firmy. W kolejnych etapach będziemy również musieli przedstawić jakiekolwiek zaświadczenie o otrzymywanych dochodach, czyli na przykład zaświadczenie o pobieraniu zasiłku, renty czy emerytury czy zaświadczenie o pracę na umowie o dzieło, umowie zlecenia czy umowie o pracę na czas określony lub nieokreślony. W przypadku wybrania formie przelewu na konto konieczny będzie także numer posiadanego przez nas konta bankowego.

Monety o nominale 5 złotych

Aby mieć pewność, że wybrana przez nas firma jest uczciwa, powinniśmy jednak zawsze pamiętać o tym, żeby najpierw przeczytać absolutnie każdy dokument, który pracownik firmy poda nam do podpisania, a dopiero po ocenieniu, że wszystkie warunki zawarte w umowie zgadzają się z ustnymi informacjami, które nam przekazano, złożyć swój podpis w odpowiednim miejscu. Niedopuszczalne jest pobieranie przez pracownika jakiejkolwiek opłaty manipulacyjnej za przeprowadzenie procesu sprawdzającego, czy jesteśmy odpowiednimi kandydatami do udzielenia zapomogi. Jedyna opłata, jaka wiąże się zwykle z tym procesem, to symboliczny przelew, który ma na celu potwierdzić, że jesteśmy posiadaczami konta, którego numer podaliśmy. Aby sprawdzić, czy nasze dane zgadzają się z danymi posiadacza konta, firma nie potrzebuje jednak kwoty wyższej niż maksymalnie złotówka. Jeżeli żąda od nas więcej, najprawdopodobniej najlepszą decyzją będzie… poszukanie ofert innych firm finansowych. Pamiętajmy, że przelanie pieniędzy nie gwarantuje, że otrzymamy deklarowane środki, i może okazać się tylko sposobem na wyłudzenie przelewu od klienta.

Czy można uzyskać pożyczkę na raty online?

Jak najbardziej – większość firm oferujących pożyczki na raty w biurach stacjonarnych oferuje również kredyty online. Są one często wybierane przez klientów ze względu na wygodę całego procesu – nie musimy bowiem wychodzić z domu, aby otrzymać wymaganą kwotę. Jak wygląda proces ubiegania się o pomoc finansową z opcją spłaty ratalnej przez Internet?

Ubieganie się o środki przez Internet właściwie nie różni się od tradycyjnego ubiegania się o pieniądze w siedzibie firmy finansowej. Na stronie internetowej firmy znajdziemy bowiem zwykle formularz, który powinniśmy wypełnić, wprowadzając nasze podstawowe dane osobowe. Są to te same dane, których potrzebujemy do uzyskania wsparcia stacjonarnie, czyli: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL oraz numer i seria ważnego dowodu osobistego. Większość formularzy ma również od razu dostępną opcję, w której możemy wybrać, jak wysoka kwota nas interesuje. Tym, co odróżnia formularze online od formularzy papierowych, jest fakt, że w przypadku tych pierwszych konieczne jest podanie również jakichś danych kontaktowych – najczęściej numeru telefonu, rzadziej również adresu e-mail. Po sprawdzeniu naszych danych pracownik firmy skontaktuje się bowiem z nami telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów i określenia dodatkowych informacji, takich jak skany dowodu osobistego, skany zaświadczenia o otrzymywaniu dochodu z jakiegokolwiek źródła oraz numer konta bankowego. Również tu obowiązuje zasada dotycząca przelewu symbolicznej kwoty. Jeżeli zostaniemy poproszeni o przelanie większej sumy niż złotówka, przemyślmy jeszcze raz decyzję o wyborze usług danej firmy finansowej.

Dokładnie czytaj umowę!

W przypadku pożyczek online istotne jest też, aby przeczytać znajdujący się zwykle na stronie danej firmy finansowej wzór umowy, który obowiązuje w przypadku wszystkich umów zawieranych z danym przedsiębiorstwem za pośrednictwem Internetu. Koniecznie porównajmy, czy warunki zawarte w umowie zgadzają się z tym, co oferuje nam konsultant przez telefon, a jeżeli zauważymy jakiekolwiek nieścisłości, reagujmy od razu. Rozmowy telefoniczne w takich sytuacjach są bowiem zwykle nagrywane, a za podpisanie umowy i przyjęcie wszystkich jej warunków uznaje się potwierdzenie tego przez klienta przez telefon. Nieuczciwe firmy potrafią jednak wmanipulować swoich klientów w zgodzenie się na niezgodne z oczekiwanymi warunki w taki sposób, że ci nie zdają sobie z tego sprawy do momentu, w którym otrzymają rachunek z naliczonymi odsetkami karnymi za przekroczenie terminu lub złamanie warunków umowy. Pamiętajmy więc o dokładnym wczytaniu się w każdy akapit, a jeśli umowa jest długa, napisana trudnym językiem i w dodatku znajdujemy w niej dziesiątki „gwiazdek” i dużo treści zapisanej drobnym drukiem, to – podobnie jak w przypadku zbyt wysokich opłat manipulacyjnych – zastanówmy się nad wyborem usług innej firmy finansowej.

Czy pożyczki na raty są drogie?

Wśród klientów firm finansowych od lat niezmiennie pokutuje przekonanie, że pożyczki na raty są bardzo drogie. Klienci sądzą, że odsetki proponowane przez firmy finansowe wielokrotnie przewyższają te oferowane przez banki, dlatego też często starają się bezskutecznie spełnić wszystkie wymogi banków. Tracą przez to cenny czas i może się okazać, że znacznie droższe okażą się na przykład koszty związane z niespłaceniem rachunków na czas czy z utratą wyjątkowej szansy na inwestycję, niż wzięcie zapomogi na raty w firmie pozabankowej.

Skąd jednak to przekonanie? Niestety, podobnie jak w przypadku niezgodnych z ustaleniami zapisów w umowach czy zbyt wysokich kwot przelewów identyfikacyjnych, przede wszystkim z działalności nieuczciwych firm i pseudofirm, udzielających kredytów tylko w celu wyłudzania coraz większych kwot od i tak nieposiadających zbyt wiele klientów, często emerytów, rencistów czy osób znajdujących się z innych powodów w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Firmy te często wprowadzały dawniej ukryte opłaty, co jednak obecnie – po uszczelnieniu polskiego prawa – jest już nielegalne i niemożliwe. Opłaty te podwyższały znacząco faktyczny koszt wzięcia pożyczki pozabankowej i wpływały na negatywną opinię tego typu kredytów wśród klientów.

Czas zwrotu pieniędzy poznasz na umowie

Czy jednak firmy pozabankowe mogą nakładać na klientów wyjątkowo wysokie odsetki? Otóż nie. Działalność firm finansowych reguluje dzisiaj między innymi zapisy zawarte w ustawie antylichwiarskiej, zgodnie z którymi firmy oferujące kapitał pozabankowy obowiązuje to samo ograniczenie, które obowiązuje banki. Instytucje udzielające kredytu nie mogą naliczyć klientowi odsetek wyższych niż czterokrotność aktualnej stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Dlatego nie musimy obawiać się, że oferta firmy pozabankowej zedrze z nas ostatni grosz – wszystko musi się tu odbywać zgodnie z prawem, a jeśli odczujemy, że firma, którą wybraliśmy, nakłada na nas dodatkowe koszty czy zbyt wysokie odsetki, warto skonsultować się z postronnym specjalistą, który podpowie nam, czy aby nie powinniśmy zgłosić danej firmy do odpowiedniej instytucji.

Na ile rat możemy podzielić dług?

To, na ile rat możemy podzielić spłatę zobowiązania, zależy od firmy, z której usług korzystamy, oraz panujących w niej zasad. Najłatwiej jednak będzie, gdy ustalimy już przed podpisaniem umowy, w ilu ratach chcielibyśmy spłacić zadeklarowaną kwotę i jaki czas będzie nam do tego potrzebny. W zależności od firmy możemy oczekiwać, 12-, 24-, 36-, a nawet 48-miesięcznych okresów spłat kredytu. W ramach tych okresów możemy ustalić comiesięczne lub cokwartalne spłaty określonej części całej sumy wraz z odpowiednio liczonymi odsetkami. Pamiętajmy, że długość okresu spłaty różni się jednak w zależności od tego, jaka kwota nas interesuje – nikt nie udzieli nam środków z dwuletnim okresem spłaty w przypadku zadłużenia o wysokości zaledwie kilku tysięcy złotych. W przypadku niższych kwot możemy jednak liczyć na ułatwienie spłacania w postaci rozbicia sumy na tygodniowe raty.

Oferta KFF24

Klienci KFF24 mogą ubiegać się o pożyczkę na raty zarówno stacjonarnie, we wrocławskiej siedzibie firmy, jak i przez Internet, wypełniając formularz na stronie internetowej. W formularzu poza wymienianymi już przez nas dwukrotnie danymi osobowymi i danymi kontaktowymi możemy również zaznaczyć, jakiej sumy potrzebujemy. KFF24 domyślnie proponuje nam tu kwoty z zakresu od 200 do 10 00 złotych – możemy jednak wybrać również opcję „powyżej 10 000 złotych”. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza możemy albo zaczekać na kontakt ze strony konsultanta – który w niedługim czasie z pewnością do nas oddzwoni – albo samodzielnie skontaktować się z infolinią KFF i ustalić niezbędne szczegóły. Jest to również dobry moment, aby omówić opcję spłacania zadłużenia w tygodniowych, miesięcznych czy kwartalnych ratach przez określony czas.

KFF oferuje swoim klientom usługi na najwyższym poziomie, stosunkowo niskie oprocentowanie, a także – co istotne – krótką i całkowicie jasną umowę, na podstawie której udzielane są środki. Nie musimy obawiać się tu ukrytych haczyków czy utajonych kruczków. Pracownicy KFF wiedzą też, że sytuacja każdego klienta powinna być rozpatrywana indywidualnie, dlatego nie obawiajmy się skontaktować z firmą, jeśli potrzebujemy przedłużenia terminu całkowitej lub ratalnej spłaty. Konsultanci z pewnością doradzą nam, jak najlepiej rozwiązać nasz kłopot zarówno z perspektywy klienta, jak i z perspektywy firmy, a doświadczenie w pracy z ludźmi pozwoli na szybkie rozprawienie się z każdym problemem. Pamiętajmy jednak, aby zawsze poinformować o kłopotach ze spłatą odpowiednio wcześniej, tak by nie naliczono nam karnych odsetek za niedotrzymanie terminów!

Zadzwoń