Pożyczki bez zdolności kredytowej

Pożyczki bez zdolności kredytowej to rodzaj pomocy, którą możemy uzyskać niezależnie od tego, ile zarabiamy i jakie informacje o nas znajdują się w BIK. W przypadku, gdy nasza historia finansowa nie wygląda zbyt dobrze, nie jesteśmy dziś zdani wyłącznie na siebie. Z pomocą przyjdzie nam szeroka oferta firm finansowych, wychodzących naprzeciw potrzebom właśnie tych klientów, którzy z różnych powodów nie mogą poszczycić się wystarczająco dobrą historią kredytową, aby móc się ubiegać o wsparcie w banku. Dowiedz się, jakie kwoty można uzyskać, jakie są ich wady i zalety tego typu ofert oraz jak się ustrzec przed nie do końca uczciwymi firmami finansowymi.

Spis treści:
Czym są?
Kto może się o nie ubiegać?
Jak rozpocząć proces uzyskiwania?
Jakie kwoty można uzyskać?
Jak rozpoznać uczciwe firmy finansowe?
Pieniądze bez BIK w ofercie KFF24

Czym są pożyczki bez zdolności kredytowej?

Pożyczki bez zdolności kredytowej to typ pożyczek, przy których udzielaniu firma finansowa nie bierze pod uwagę między innymi informacji dotyczących historii danego klienta znajdującej się w BIK‑u, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. Instytucja ta gromadzi bowiem dane dotyczące obecnych zobowiązań i zadłużeń osób prywatnych i firm. BIK to przedsiębiorstwo, którego celem jest stworzenie bazy danych osobowych zawierającej informacje dotyczące osób będących już kredytobiorcami – niezależnie od tego, czy korzystają one z usług banków, czy firm finansowych. Znajdują się tu dane dotyczące wszystkich zobowiązań zaciągniętych od wszelkiego typu instytucji oferujących tego typu usługi. Można znaleźć tu również dane takie jak data zaciągnięcia zobowiązania, przewidziany umową okres spłaty oraz dotrzymanie lub niedotrzymanie terminów spłaty wszystkich obecnych zadłużeń.

W sytuacji, gdy dany klient spłaca należności w ustalonych terminach, jego dane przechowywane są w BIK-u tylko do momentu wygaśnięcia zobowiązania, o ile klient sam nie wyrazi zgody na przechowywanie danych przez BIK w celu poświadczenia pozytywnej historii finansowej. W razie niewywiązywania się z terminów spłaty BIK ma prawo przechowywać dane klienta przez pięć lat. W takim przypadku znajdują się tam również dane dotyczące przekroczenia terminu spłaty takie jak to, o ile został on przekroczony, i czy była to sytuacja jednorazowa, czy też może – na przykład w przypadku długu spłacanego w ratach – klient notorycznie przekraczał termin spłaty kolejnych rat.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Znajdź firmę finansową

Jak ustalana jest zdolność kredytowa?

BIK to podstawowe źródło informacji o tym, czy klient nie ma problemów z terminowymi spłatami zaciągniętych długów. Zdolność kredytowa nie jest jednak ustalana przez banki oraz firmy finansowe tylko na podstawie spłat byłych i obecnych zobowiązań. Dla banków równie ważne – a niekiedy wręcz ważniejsze – jest także to, na jakiej umowie zatrudniony jest potencjalny pożyczkobiorca i jak wysokie wynagrodzenie otrzymuje miesięcznie z tytułu wykonywanych prac oraz zleceń. Korzystną ofertę w banku uzyskamy bowiem niemal wyłącznie w przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieniu na umowie o pracę na czas nieokreślony. Osoby, które otrzymują wynagrodzenie wyłącznie na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, mają nikłe szanse uzyskania korzystnej propozycji bankowej ze względu na fakt, że ten typ zatrudnienia znacząco obniża płynność finansową pracownika. Podobnie jest w przypadku osób uzyskujących dochód wyłącznie z tytułu różnego typu rent lub emerytury. W przypadku niskiej zdolności bank może wręcz odmówić udzielenia pomocy. Na szczęście, dziś rozwiązanie dla tych osób stanowi oferta firm finansowych. Dowiedzmy się, kto może ubiegać się o pomoc pozabankową bez zdolności finansowej!

Kto może ubiegać się o pomoc w firmie finansowej?

Pomoc od firmy finansowej uzyskać mogą niemal wszyscy klienci, którym odmówiono wsparcia bankowego ze względu na informacje o złej historii kredytowej znajdujące się w BIK, niskie dochody lub brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Firmy finansowe kierują jednak swoje usługi nie tylko do tych klientów, którzy mają kłopot z uzyskaniem wsparcia bankowego, ale też do tych osób, którym zależy po prostu na jak najszybszym uzyskaniu gotówki lub przelewu na konto. W przypadku ofert bez sprawdzania zdolności finansowej czas oczekiwania na otrzymanie środków jest bowiem naprawdę znacznie krótszy niż w przypadku propozycji banku. Wynika to z faktu, że nie jest tu konieczne dostarczenie dokumentów takich jak zaświadczenia od pracodawcy o uzyskiwanym dochodzie czy oczekiwanie na decyzję banku właśnie w sprawie określenia naszej zdolności finansowej.

Niezależnie więc od tego, czy potrzebujemy zastrzyku środków na wyjątkową inwestycję, czy też spotkały nas inne wydatki, jak choćby ślub bliskiego członka rodziny czy nagła konieczność remontu lub renowacji mieszkania. Firmy oferujące pożyczki pozabankowe nie wymagają informacji, na jaki cel zamierzamy przeznaczyć uzyskaną gotówkę. Pieniądze bez sprawdzania zdolności możemy uzyskać zarówno w sytuacji, gdy uzyskujemy dochód na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, jak i wówczas, gdy nasza umowa o pracę nie jest podpisana na czas nieokreślony. Oferty tego typu są również zwykle dostępne dla osób utrzymujących się z rent oraz emerytur, a także innych – oczywiście poświadczonych i w pełni legalnych – źródeł dochodu. W przypadku tego typu ofert najważniejszy jest bowiem sam fakt, że klient jest w stanie poświadczyć uzyskiwanie dochodów. Uczciwe firmy finansowe w przeważającej większości nie udzielają pomocy osobom bezrobotnym, które z łatwością mogłyby wpaść w tak zwaną spiralę zadłużenia, gdyż ich sytuacja może doprowadzić do stanu, w którym koniecznością stanie się uzyskiwanie kolejnych sum od kolejnych firm w celu spłacenia poprzedniego zobowiązania.

Poza zaświadczeniem o dochodach ważne jest także dostarczenie przez klienta określonych dokumentów. Jakie to dokumenty i jak wygląda sam proces uzyskiwania pomocy finansowej? Zobaczmy!

Jak rozpocząć proces uzyskiwania pożyczki bez zdolności kredytowej?

Proces uzyskiwania pożyczki bez zdolności kredytowej należy oczywiście rozpocząć od wyboru odpowiedniej firmy finansowej. Do tej kwestii odniesiemy się jednak szerzej w dalszej części artykułu. Teraz przyjrzyjmy się temu, co dzieje się od momentu, w którym zdecydujemy się na ofertę określonej firmy, aż do chwili, w której gotówka trafia do klienta.

Po pierwsze w większości firm finansowych możemy wybierać spośród dwóch możliwości – pomocy udzielanej w siedzibie firmy lub pożyczki online. Proces decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu pomocy jest jednak w obu przypadkach niemal taki sam i rozpoczyna się od dostarczenia przez klienta wszystkich wymaganych dokumentów. Najważniejszym z nich jest ważny dowód osobisty, na którym znajdują się nasze najważniejsze dane, czyli:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • data urodzenia,
  • numer i seria dowodu osobistego.

Uzyskaj pieniądze online

Jak wygląda osobista wizyta w biurze?

W przypadku osobistej wizyty w biurze danej firmy finansowej warto mieć przy sobie zarówno oryginał dokumentu, jak i jego kserokopię. Konsultant musi mieć bowiem możliwość potwierdzenia zgodności danych z oryginalnym dowodem osobistym. W przypadku wypełniania wniosku o kredyt on-line należy załączyć skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego podane przez nas dane. Konieczne będzie także podanie numeru telefonu, pod którym konsultant będzie mógł się z nami skontaktować.

Na podstawie danych znajdujących się na dowodzie osobistym pracownik firmy finansowej sprawdza przede wszystkim, czy klient jest pełnoletnim obywatelem Polski, a następnie przystępuje do kolejnego etapu, do którego konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o otrzymywanych zarobkach. Niektóre z firm sprawdzają także, czy dany klient nie figuruje w KRD, czyli Krajowym Rejestrze Dłużników. W takiej sytuacji większość firm odmówi nam niestety udzielenia pomocy. Na podstawie uzyskanych od klienta dokumentów i informacji firma ustala następnie, jaką kwotę może uzyskać dany klient. Jest to jednak zależne nie tylko od wysokości uzyskiwanego przez klienta dochodów, ale też od oferty konkretnej firmy finansowej.

Jakie kwoty można uzyskać w ramach pożyczek bez zdolności kredytowej?

W ramach pożyczek bez zdolności finansowej możemy uzyskać sumę w wysokości już od 200 złotych. Nawet kwoty tej wysokości mogą niekiedy stanowić poważny problem dla niektórych klientów. Nagła konieczność zakupu leków, awaria któregoś z domowych sprzętów czy nawet potrzeba zakupu nowego elementu odzieży to często sytuacje, w których klienci decydują się na tak niskie kwoty. Tego typu kwoty możemy z łatwością uzyskać w firmach oferujących tak zwane chwilówki, czyli oferty uzyskania niskich sum, które należy jednorazowo spłacić w określonym czasie. Najczęściej jest to około 30 dni.

Niemniej jednak w ofertach firm finansowych znajdziemy także oferty na znacznie wyższe sumy. To, jak dużą kwotę możemy uzyskać dzięki tego typu ofertom, zależy zarówno od naszych zarobków, jak i od tego, jak duże sumy ma w swojej ofercie konkretna firma. Mogą one opiewać nawet na więcej niż 10 000 zł. Tego rodzaju kwoty możemy w przypadku niektórych firm podzielić na raty i spłacać co miesiąc mniejszą część należności tak, aby spłata była jak najmniej uciążliwa zarówno dla klienta, jak i dla firmy finansowej.

Na co uważać?

Decydując się na pożyczkę pozabankową bez zdolności kredytowej, powinniśmy jednak zawsze wziąć pod uwagę to, czy naprawdę będziemy w stanie spłacić ją w określonym terminie. Jeżeli mimo stosunkowo niskich dochodów firma oferuje nam najwyższe kwoty o kilkumiesięcznym okresie spłaty, powinna zapalić nam się czerwona lampka. Wiele nie do końca uczciwych firm żeruje bowiem na nieświadomych ewentualnych karnych odsetek klientach lub kieruje się wyłącznie chęcią zysku bez względu na kłopoty, których przysporzą pożyczkobiorcom. Dowiedzmy się, jak rozpoznać uczciwe firmy finansowe i ustrzec się przed oszustwem!

Jak rozpoznać uczciwych pożyczkodawców oferujących pieniądze bez konieczności okazywania zdolności kredytowej?

Pierwszą zasadą, o której musimy pamiętać, aby ustrzec się nie do końca uczciwych firm oferujących pożyczki bez zdolności kredytowej jest dokładne przeczytanie umowy, na podstawie której firma świadczy swoje usługi. To bowiem właśnie znajdujące się w niej zapisy – a nie ustne ustalenia z konsultantem lub hasło reklamowe w rodzaju „gotówka od zaraz 0%” – definiują to, na jakich warunkach uzyskamy gotówkę lub przelew. Również wyłącznie na jej podstawie możemy wnosić ewentualne zażalenia lub reklamacje. Już w tym momencie mamy jednak możliwość oddzielenia potencjalnie nieuczciwych pożyczkodawców. Jeżeli umowa składa się z wielu zapisanych drobnym drukiem stron z licznymi gwiazdkami, odnośnikami i niezbyt jasno sformułowanymi zapisami, warto dwa razy zastanowić się przed podjęciem współpracy z daną firmą. Jeżeli dodatkowo konsultant pospiesza nas i zniechęca do dokładnego jej czytania lub trudno znaleźć umowę na stronie internetowej firmy, lepiej poszukać innej oferty.

Innym czynnikiem, który może nam zasugerować, że dana firma skupia się wyłącznie na własnym zysku, a nie na świadczeniu usług klientom znajdującym się w potrzebie nagłego zastrzyku gotówki, jest tak zwana opłata weryfikacyjna. Tym mianem określa się opłatę, jaką należy przelać na konto firmy w celu sprawdzenia zgodności danych przedstawionych przez klienta z danymi posiadacza konta, na które przelane zostaną pieniądze. W ten sposób firmy zabezpieczają się przed nieuczciwymi klientami, którzy posługując się cudzym dowodem osobistym chcą uzyskać pieniądze. Niemniej jednak również my możemy odróżnić tu niektórych z mniej uczciwych firm finansowych. Pamiętajmy, że przelanie kwoty, której dana firma żąda w ramach opłaty weryfikacyjnej, nie oznacza wcale, że na pewno uzyskamy pieniądze. Jeżeli więc kwota ta wynosi znacznie więcej niż symboliczną złotówkę, być może jest to po prostu sposób wyłudzania pieniędzy od klientów, którzy i tak już znajdują się w potrzebie. Kilku- lub kilkunastozłotowa opłata weryfikacyjna to jasny sygnał, że warto rozejrzeć się za inną firmą.

Dopełnienie formalności związanych z otrzymaniem gotówki

Pożyczki bez zdolności kredytowej w ofercie KFF24

Jedną z firm oferujących swoim klientom pożyczki bez zdolności kredytowej jest wrocławska firma KFF24. Osoby powyżej 18 roku życia mogą uzyskać tu środki finansowe stacjonarnie, w biurze firmy znajdującym się przy ul. Traugutta 58/1A, lub on-line, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na oficjalnej stronie internetowej firmy.

Firma KFF24 oferuje sumy już od 100 zł nawet do 10 000 złotych. Klienci potrzebujący wyższych sum mogą jednak oczywiście skontaktować się osobiście z firmą i sprawdzić, czy w ich sytuacji możliwe będzie uzyskanie wyższej sumy. Ta firma finansowa świadczy ponadto usługi na podstawie prostej, niezbyt długiej i jasno sformułowanej umowy, w której nie ma miejsca na żadne kruczki ani haczyki. Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb klientów sprawiają także, że konsultanci KFF24 świetnie zdają sobie sprawę z faktu, że nie zawsze niedotrzymanie terminu wynika ze złej woli klienta, dlatego mamy tu możliwość podzielenia kwoty na raty lub umówienie się na długoterminową spłatę. W sytuacji, gdy klient wie, że nie zdąży spłacić pobranej sumy w terminie, warto skontaktować się osobiście z konsultantem firmy. Z pewnością będzie on w stanie zaproponować rozwiązanie najwygodniejsze dla obu stron, które doprowadzi do spłaty całości zobowiązania bez wpędzania klienta w spiralę zadłużenia.

Zadzwoń