Pożyczki online – poznaj ich zalety oraz warunki otrzymania przez Internet!

Pożyczki online są jedną z najprostszych procedur oferowanych obecnie przez firmy finansowe zajmujące się udzielaniem wsparcia finansowego. Pozwalają one na otrzymanie potrzebnej nam sumy nawet w ciągu godziny od zgłoszenia się przez stronę internetową wybranej firmy, a cały proces złożenia wniosku dosłownie nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Aby zdobyć pieniądze bez zbędnych formalności, potrzebne nam są właściwie tylko numer i seria ważnego dowodu osobistego i dostęp do Internetu. Czy jednak każdy może otrzymać wsparcie finansowe przez Internet? Co zrobić, aby je uzyskać, i jak ustrzec się przed nieuczciwymi firmami?

Spis treści:
Definicja terminu
Kto może się o nią ubiegać?
Podział i rodzaje
Jak ją uzyskać?
Czego unikać szukając oferty?
Oferta firmy KFF24

Czym są pożyczki online?

Pożyczki online są obecnie jedną z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez klientów firm finansowych form kredytu. Decyduje o tym przede wszystkim szybkość całego procesu, brak zbędnych formalności i krótki okres oczekiwania na moment, w którym pieniądze faktycznie znajdują się na naszym koncie. Dzięki temu są one jedną z najwygodniejszych form pozyskiwania pieniędzy w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby natychmiastowego zastrzyku gotówki. Nie jest istotne, na co zamierzamy przeznaczyć otrzymaną kwotę. Firmy finansowe nie pytają o cel, na który potrzebujemy pieniędzy, w związku z czym możemy wydać je w dowolnie wybrany przez nas sposób. Konieczna jest jednak spłata w określonym z góry terminie, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przekroczeniem limitu czasu na uregulowanie długu.

Popularność rozwiązań dostępnych online wynika również z faktu, że – podobnie jak w przypadku innych rodzajów pożyczek pozabankowych – do uzyskania ich nie jest wymagana dobra historia kredytowa, zdolność kredytowa czy zaświadczenie o stałych zarobkach w określonej wysokości uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Choć co prawda wiążą się one zwykle z nieznacznie wyższym oprocentowaniem niż w przypadku kredytów i rat oferowanych przez banki, oferty firm finansowych są często jedynym rozwiązaniem dla osób niespełniających tych właśnie wymaganych przez nie warunków. Niestety, w związku ze wzrostem liczby osób zatrudnionych nie na umowach o pracę, lecz na umowach zlecenia czy umowach o dzieło, coraz trudniej jest uzyskać dziś odpowiednie zaświadczenia potrzebne do otrzymania kredytu w banku. Stąd rosnąca popularność opcji pozabankowych, w tym również jednej z najwygodniejszych ich form, czyli opcji dostępnych przez Internet.

Kto może się o nie ubiegać?

O pożyczkę przez Internet może ubiegać się każda osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18. roku życia. Najczęściej firmy finansowe wymagają wyłącznie podania określonych danych osobowych, które potwierdzą wiek klienta oraz, w przeważającej większości firm finansowych, także posiadanie przez niego polskiego obywatelstwa. W wielu z obecnych na rynku firm możemy oczekiwać również zadeklarowania wysokości osiąganego dochodu, a w kolejnych etapach procesu także wymogu okazania zaświadczenia, wydanego przez pracodawcę lub inną odpowiedzialną instytucję. Nie jest bowiem istotne, czy nasze dochody pochodzą z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a może z zupełnie innego źródła, takiego jak zasiłek, renta czy emerytura. Niezależnie od źródła zarobków udokumentowanie ich stanowi rodzaj poręczenia, że będziemy w stanie spłacić dług w określonym terminie.

Wypełnij formularz i ciesz się przelewem!

Faktem jest, że do uzyskania wsparcia online nie jest wymagane potwierdzenie zdolności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, której brak często przekreśla szansę wielu osób na otrzymanie kredytu w banku. Jednak bez zaświadczenia o osiąganiu dochodu, często nawet w dość niskiej, lecz niemniej jasno określonej wysokości, również nie otrzymamy pomocy. Oznacza to, że większość firm finansowych nie pozwala na swoje usługi osobom bezrobotnym i nieotrzymującym zasiłku, czyli nieposiadającym żadnego źródła zarobku, ze względu na brak jakiegokolwiek poręczenia o ich zdolności do terminowej spłaty. Problem z uzyskaniem finansów mogą mieć również osoby figurujące w Krajowym Rejestrze Dłużników, choć część firm obecnie nie traktuje tego jako czynnika decydującego o udzieleniu bądź nieudzieleniu wsparcia. Dobre firmy finansowe rozpatrują bowiem wszystkie podania i biorą pod uwagę indywidualną sytuację każdego klienta, starając się przyjść z pomocą nawet osobom w wyjątkowo złej sytuacji finansowej. Dlatego też często w ofertach firm oferujących swoje usługi między innymi osobom o najniższych dochodach znajdziemy także przeznaczone specjalnie dla nich warianty o obniżonym oprocentowaniu. Taka oferta ma na celu nie tylko zachęcenie osób w trudnej sytuacji do skorzystania z usług właśnie danej firmy, lecz również ułatwienie im proces spłacania zadłużenia, który w przypadku standardowego oprocentowania mógłby stać się problemem zarówno dla dłużnika, jak i dla pożyczkodawcy.

Oferta dla osób w każdej sytuacji ekonomicznej

Pomimo obecności na rynku specjalnych ofert dla osób o najniższych dochodach, błędem jest stereotypowe rozpatrywanie pożyczek online jedynie jako rozwiązania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Z usług tego rodzaju korzystają bowiem klienci o różnym statusie ekonomicznym, potrzebujący szybkiego zastrzyku gotówki na nagły zakup czy inwestycję, która nie może czekać. W ich przypadku oczekiwanie na pozytywną decyzję o udzieleniu kredytu w banku jest po prostu zbyt długie, dlatego decydują się na szybsze i wygodniejsze rozwiązania. Ponadto renomowane firmy, których działalność nie polega na wyłudzaniu pieniędzy od coraz bardziej zadłużonych klientów, prowadzą odpowiedzialną politykę i odmawiają świadczenia usług w przypadku bardzo złej sytuacji finansowej klienta. Niektóre z nich oferują także specjalne rozwiązania dla osób zadłużonych lub o bardzo niskich dochodach, aby maksymalnie ułatwić im spłacanie zaciągniętego długu. Pamiętajmy, że niezależnie od sytuacji finansowej, w jakiej się znajdujemy, musimy zawsze dokładnie rozważyć, czy będziemy w stanie spłacić należną kwotę na oferowanych nam przez wybraną przez nas firmę warunkach w określonym umową terminie. Przekroczenie terminu spłaty wiąże się bowiem niemal zawsze z dodatkowymi, wysokimi odsetkami, które dodatkowo utrudnią nam wyjście z zadłużenia.

Rodzaje ofert

W ofercie firm zajmujących się udzielaniem pomocy finansowej online znajdziemy szeroką ofertę dopasowaną do potrzeb klientów w różnych sytuacjach finansowych. Możemy tu wybierać bowiem pomiędzy tak zwanymi chwilówkami, czyli wariantami krótkoterminowymi, a pożyczkami długoterminowymi, jak również różnymi możliwościami spłat ratalnych. Szczególną popularnością cieszą się dziś zwłaszcza usługi z dwóch ostatnich wymienionych zakresów, czyli wprowadzone stosunkowo niedawno do oferty firm finansowych długoterminowe zobowiązania przez Internet oraz oferty online na raty. Jeszcze kilka lat temu większość firm zajmujących wsparciem finansowym przez Internet oferowała bowiem wyłącznie tak zwane „chwilówki” o terminie całkowitej spłaty zwykle nieprzekraczającym miesiąca. Było to zatem rozwiązanie krótkoterminowe, niezbyt odpowiednie dla osób o niższych dochodach lub trudniejszej sytuacji materialnej. Dodatkowo chwilówki okryte zostały złą sławą jako sposób na szybkie wpadnięcie w spiralę długów przez nieodpowiedzialnie zarządzane firmy, którym zależało wyłącznie na wyłudzeniu jak największych sum pieniędzy od znajdujących się w potrzebie klientów.

Dziś wiele renomowanych firm finansowych oferujących usługi na wysokim poziomie proponuje swoim klientom również opcje długoterminowe oraz oferty z możliwością spłat na raty. Co prawda, zwykle wiążą się one z nieco wyższym oprocentowaniem niż w przypadku jednorazówek o krótkim terminie spłaty. Jednak korzystając z usług rzetelnej firmy finansowej działającej w zgodzie z obowiązującym prawem, nie musimy obawiać się zbyt wysokich kosztów. Wsparcie dostępne online, podobnie jak inne rodzaje pożyczek pozabankowych, nie mogą bowiem w żadnym razie być oprocentowane na wyższym poziomie niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli dokładnie na tym samym poziomie, co kredyty oferowane przez banki, uznawane często za korzystniejsze i tańsze.

Pusta skarbonka? Czas na pomoc firmy finansowej!

Aby mieć pewność, że do oferty nie zostaną doliczone żadne dodatkowe koszty, za każdym razem dokładnie czytajmy umowę przed podpisaniem jej. Pamiętajmy jednak, że w przypadku wariantów online podstawę do zawarcia umowy pomiędzy pożyczkodawcą a klientem stanowi często samo wyrażenie zgody na świadczenie określonych usług podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej z konsultantem. Dlatego też już przed podjęciem kontaktu z firmą finansową przeczytajmy dokładnie wzór umowy zamieszczony na stronie internetowej, na której oferuje ona swoje usługi. Umożliwi nam to kontrolowanie na bieżąco tego, czy omawiane przez konsultanta warunki uzyskania pomocy zgadzają się z informacjami przedstawionymi w umowie oraz czy nie pomija on celowo pewnych dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem terminu spłaty lub ze spłatami ratalnymi.

Jak uzyskać pożyczkę przez Internet?

Do uzyskania pożyczki przez Internet najczęściej będziemy potrzebowali podania właściwie tylko kilku podstawowych informacji. Jak już wspomnieliśmy, w przeciwieństwie do banków oferujących kredyty wyłącznie osobom o potwierdzonej zdolności kredytowej, stałym dochodzie określonej wysokości i niefigurującym w Krajowym Rejestrze Dłużników, firmy finansowe oferują pomoc finansową już po otrzymaniu naszych podstawowych danych identyfikacyjnych i kontaktowych. W większości portali internetowych podczas wypełniania formularza zostaniemy poproszeni o podanie:

  • numeru i serii ważnego dowodu osobistego, potwierdzającego naszą tożsamość,
  • numeru PESEL, potwierdzającego naszą pełnoletność,
  • numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego i/lub adresu e-mail, umożliwiającego kontakt z nami przedstawicielowi firmy finansowej,
  • wysokości kwoty, jaką potrzebujemy uzyskać,
  • numeru konta, na który przelana zostanie wybrana przez nas kwota.

W przypadku pożyczki online, kiedy przedstawiciel firmy nie ma możliwości zweryfikowania podanych przez nas danych z oryginalnymi dokumentami, możemy potrzebować również skanu, zdjęć bądź elektronicznej wersji dowodu osobistego. Dodatkowo, aby potwierdzić zgodność naszych danych z danymi posiadacza podanego przez nas konta bankowego, większość firm wymaga dokonania przelewu weryfikacyjnego. Zazwyczaj jest to dość niska, symboliczna kwota, oscylująca w granicach od jednego grosza do maksymalnie złotówki. Przelew ten nie jest bowiem transakcją, dzięki której mamy pewność, że otrzymamy pieniądze. Ma on służyć wyłącznie potwierdzeniu zgodności zadeklarowanych przez nas danych z danymi posiadacza konta o podanym przez nas numerze. Jeżeli kwota przelewu weryfikacyjnego jest znacznie wyższa niż symboliczna złotówka, zastanówmy się, czy aby na pewno mamy do czynienia z uczciwą firmą finansową. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą naciągaczy?

Wsparcie finansowe przez internet

Czego unikać przy braniu pożyczki online?

Przede wszystkim podczas rozważania oferty każdej z firm oferujących pożyczki online powinniśmy zwrócić uwagę na wzór umowy, na podstawie której dana firma pełni swoje usługi. Jeżeli mamy do czynienia z kilkunasto- lub wręcz kilkudziesięciostronicową umową napisaną drobnym drukiem, z dodatkowymi, niemal nieczytelnymi odwołaniami, odniesieniami i gwiazdkami, powinniśmy rozważyć zapoznanie się z ofertą innego pożyczkodawcy. Niektóre nieuczciwe firmy żerują bowiem na swoich klientach i ich kłopotach, wykorzystując ich stres związany z problemami finansowymi i brak cierpliwości do czytania długich umów. Przedsiębiorstwa tego rodzaju wręczają klientom do podpisania dokumenty, w których zawarty jest szereg kruczków prawnych, pozwalających na pobranie o wiele wyższych opłat niż przedstawione w ofercie, a często zmieniających także termin, w którym należy zwrócić całą należną kwotę.

Zwróćmy również uwagę na stronę internetową, na której oferowana jest usługa. Jeżeli cokolwiek wygląda podejrzanie, jak choćby nadmiar reklam czy błędy językowe sugerujące użycie automatycznego translatora, nie korzystajmy z usług proponowanych nam przez daną firmę. Znakiem ostrzegawczym powinna być także zbyt wysoka kwota przelewu potwierdzającego zgodność naszych danych z danymi posiadacza konta bankowego, na które wpłynie zadeklarowana przez nas suma. Zwykle nie przekracza ona symbolicznej złotówki. Jeżeli pożyczkodawca wymaga od nas znacznie wyższej kwoty, zastanówmy się, czy nie próbuje przypadkiem w ten sposób wyłudzić od nas pieniędzy. Pamiętajmy, że przelanie kwoty potwierdzającej numer i dane konta nie jest zapewnieniem o tym, że otrzymamy pieniądze. Niezależnie od tego, czy ją otrzymamy, czy nie, kwota ta nie jest zwykle zwrotna.

Pożyczki online w KFF24

Krajowy Fundusz Finansowy, oferujący usługi na oficjalnej stronie internetowej firmy kff24.pl, proponuje swoim klientom szybkie pożyczki online w wysokości od 200 do nawet ponad 10 000 złotych. Aby złożyć zamówienie na wsparcie finansowe, musimy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie. Do poprawnego wypełnienia go potrzebne jest podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego, a także określenie, jakiej kwoty z dostępnego przedziału potrzebujemy. W przypadku, gdy potrzebujemy wyższej kwoty niż 10 000 złotych, wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu, a następnie skonsultować się z doradcą zatrudnionym w KFF, który przedstawi nam ofertę dopasowaną do naszych potrzeb i możliwości. W późniejszym etapie weryfikacji zdolności do skorzystania z oferty KFF wymaga również podania numeru i serii ważnego dowodu osobistego.

Po przesłaniu przez nas formularza ze wszystkimi wymaganymi danymi możemy być pewni, że najszybciej jak to możliwe skontaktuje się z nami telefonicznie konsultant firmy. Jeżeli zależy nam na maksymalnym przyspieszeniu procesu, możemy również niezwłocznie po złożeniu zamówienia sami skontaktować się z infolinią KFF. Dzięki temu możemy liczyć na to, że pieniądze znajdą się na naszym koncie nie w ciągu jednego dnia, jak w przypadku standardowej procedury i kontaktu ze strony KFF, lecz nawet w ciągu jednej godziny!

Dzięki prostej i przejrzystej umowie, na podstawie której KFF świadczy swoje usługi, możemy mieć pewność, że nie spotkamy się z żadnymi ukrytymi kosztami ani dopisanymi drobnym drukiem dodatkowymi odsetkami. Krajowy Fundusz Finansowy jest bowiem renomowaną firmą, której możemy w stu procentach zaufać. Jej wykwalifikowani doradcy pomogą nam dobrać idealną formę wsparcia, biorąc pod uwagę naszą indywidualną sytuację, potrzeby finansowe oraz zdolność do spłaty zaciągniętej kwoty w określonym terminie. Możemy mieć pewność, że firma KFF zadba o odpowiednie warunki umowy tak, aby spłata zaciągniętego przez nas kredytu była maksymalnie bezproblemowa.

Zadzwoń