Pożyczki online – poznaj ich zalety oraz warunki otrzymania pożyczki przez Internet!

Pożyczki online są jedną z najprostszych procedur pożyczkowych oferowanych obecnie przez firmy finansowe zajmujące się udzielaniem pożyczek pozabankowych. Pozwalają one na otrzymanie potrzebnej nam sumy nawet w ciągu godziny od zgłoszenia się przez stronę internetową wybranej firmy, a cały proces złożenia wniosku dosłownie nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Aby uzyskać szybką pożyczkę online bez zbędnych formalności, potrzebne nam są właściwie tylko numer i seria ważnego dowodu osobistego i dostęp do Internetu. Czy jednak każdy może otrzymać pożyczkę przez Internet? Co zrobić, aby ją uzyskać, i jak ustrzec się przed nieuczciwymi firmami pożyczkowymi?

Spis treści:
Czym są pożyczki online?
Kto może się ubiegać o pożyczkę przez Internet?
Rodzaje pożyczek online
Jak uzyskać pożyczkę online?
Czego unikać, biorąc pożyczkę przez Internet?
Pożyczki online KFF24

Czym są pożyczki online?

Pożyczki online są obecnie jedną z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych przez klientów firm finansowych form kredytu. Decyduje o tym przede wszystkim szybkość całego procesu, brak zbędnych formalności i krótki okres oczekiwania na moment, w którym pieniądze faktycznie znajdują się na naszym koncie. Dzięki temu pożyczki online są jedną z najwygodniejszych form pożyczania pieniędzy w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby natychmiastowego zastrzyku gotówki. Nie jest istotne, na co zamierzamy przeznaczyć otrzymaną kwotę. Firmy finansowe nie pytają o cel, na który potrzebujemy pieniędzy, w związku z czym możemy wydać je w dowolnie wybrany przez nas sposób. Konieczna jest jednak spłata w określonym z góry terminie, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przekroczeniem limitu czasu na uregulowanie długu.

Popularność pożyczek online wynika również z faktu, że – podobnie jak w przypadku innych rodzajów pożyczek pozabankowych – do uzyskania ich nie jest wymagana dobra historia kredytowa, zdolność kredytowa czy zaświadczenie o stałych zarobkach w określonej wysokości uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Choć co prawda wiążą się one zwykle z nieznacznie wyższym oprocentowaniem niż w przypadku kredytów i rat oferowanych przez banki, pożyczki pozabankowe są często jedynym rozwiązaniem dla osób niespełniających tych właśnie wymaganych przez nie warunków. Niestety, w związku ze wzrostem liczby osób zatrudnionych nie na umowach o pracę, lecz na umowach zlecenia czy umowach o dzieło, coraz trudniej jest uzyskać dziś odpowiednie zaświadczenia potrzebne do otrzymania kredytu w banku. Stąd rosnąca popularność pożyczek pozabankowych, w tym również jednej z najwygodniejszych ich form, czyli pożyczek dostępnych przez Internet.

Kto może ubiegać się o pożyczkę przez Internet?

O pożyczkę przez Internet może ubiegać się każda osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18. roku życia. Najczęściej firmy finansowe wymagają wyłącznie podania określonych danych osobowych, które potwierdzą wiek pożyczkobiorcy oraz, w przeważającej większości firm finansowych, także posiadanie przez niego polskiego obywatelstwa. W wielu z obecnych na rynku firm możemy oczekiwać również zadeklarowania wysokości osiąganego dochodu, a w kolejnych etapach procesu także wymogu okazania zaświadczenia, wydanego przez pracodawcę lub inną odpowiedzialną instytucję. Nie jest bowiem istotne, czy nasze dochody pochodzą z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a może z zupełnie innego źródła, takiego jak zasiłek, renta czy emerytura. Niezależnie od źródła zarobków udokumentowanie ich stanowi rodzaj poręczenia, że będziemy w stanie spłacić pożyczkę w określonym terminie.

Dla kogo jest pożyczka online

Faktem jest, że do uzyskania pożyczki online nie jest wymagane potwierdzenie zdolności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, której brak często przekreśla szansę wielu osób na otrzymanie kredytu w banku. Jednak bez zaświadczenia o osiąganiu dochodu, często nawet w dość niskiej, lecz niemniej jasno określonej wysokości, nie otrzymamy także pożyczki online. Oznacza to, że większość firm finansowych nie udziela pożyczek osobom bezrobotnym i nieotrzymującym zasiłku, czyli nieposiadającym żadnego źródła zarobku, ze względu na brak jakiegokolwiek poręczenia o ich zdolności do terminowej spłaty. Problem z uzyskaniem pożyczki online mogą mieć również osoby figurujące w Krajowym Rejestrze Dłużników, choć część firm obecnie nie traktuje tego jako czynnika decydującego o udzieleniu bądź nieudzieleniu pożyczki. Dobre firmy finansowe rozpatrują bowiem wszystkie podania o pożyczkę i biorą pod uwagę indywidualną sytuację każdego klienta, starając się przyjść z pomocą nawet osobom w wyjątkowo złej sytuacji finansowej. Dlatego też często w ofertach firm oferujących swoje usługi między innymi osobom o najniższych dochodach znajdziemy także przeznaczone specjalnie dla nich pożyczki o obniżonym oprocentowaniu. Taka oferta ma na celu nie tylko zachęcenie osób w trudnej sytuacji do skorzystania z usług właśnie danej firmy, lecz również ułatwienie im proces spłacania zadłużenia, który w przypadku standardowego oprocentowania mógłby stać się problemem zarówno dla dłużnika, jak i dla pożyczkodawcy.

Pomimo obecności na rynku specjalnych ofert dla osób o najniższych dochodach, błędem jest stereotypowe rozpatrywanie pożyczek online, podobnie jak innych pożyczek pozabankowych, jedynie jako rozwiązania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Z usług tego rodzaju korzystają bowiem klienci o różnym statusie ekonomicznym, potrzebujący szybkiego zastrzyku gotówki na nagły zakup czy inwestycję, która nie może czekać. W ich przypadku oczekiwanie na pozytywną decyzję o udzieleniu kredytu w banku jest po prostu zbyt długie, dlatego decydują się na szybsze i wygodniejsze rozwiązania w rodzaju pożyczki online. Ponadto renomowane firmy, których działalność nie polega na wyłudzaniu pieniędzy od coraz bardziej zadłużonych klientów, prowadzą odpowiedzialną politykę pożyczkową i odmawiają świadczenia usług w przypadku bardzo złej sytuacji finansowej klienta. Niektóre z nich oferują także specjalne rozwiązania dla osób zadłużonych lub o bardzo niskich dochodach, aby maksymalnie ułatwić im spłacanie zaciągniętej pożyczki. Pamiętajmy, że niezależnie od sytuacji finansowej, w jakiej się znajdujemy, musimy zawsze dokładnie rozważyć, czy będziemy w stanie spłacić należną kwotę na oferowanych nam przez wybraną przez nas firmę warunkach w określonym umową terminie. Przekroczenie terminu spłaty wiąże się bowiem niemal zawsze z dodatkowymi, wysokimi odsetkami, które dodatkowo utrudnią nam wyjście z zadłużenia.

Rodzaje pożyczek online

W ofercie firm zajmujących się udzielaniem pożyczek online znajdziemy szeroką ofertę dopasowaną do potrzeb klientów w różnych sytuacjach finansowych. Możemy tu wybierać bowiem pomiędzy tak zwanymi chwilówkami, czyli pożyczkami krótkoterminowymi, a pożyczkami długoterminowymi, jak również różnymi możliwościami ratalnej spłaty każdej pożyczki. Szczególną popularnością cieszą się dziś zwłaszcza usługi z dwóch ostatnich wymienionych zakresów, czyli wprowadzone stosunkowo niedawno do oferty pożyczek pozabankowych długoterminowe pożyczki przez Internet oraz pożyczki online na raty. Jeszcze kilka lat temu większość firm zajmujących się udzielaniem pożyczek przez Internet oferowała bowiem wyłącznie tak zwane „chwilówki”, czyli jednorazowe pożyczki o terminie całkowitej spłaty zwykle nieprzekraczającym miesiąca. Było to zatem rozwiązanie krótkoterminowe, niezbyt odpowiednie dla osób o niższych dochodach lub trudniejszej sytuacji materialnej. Dodatkowo chwilówki okryte zostały złą sławą jako sposób na szybkie wpadnięcie w spiralę długów przez nieodpowiedzialnie zarządzane firmy, którym zależało wyłącznie na wyłudzeniu jak największych sum pieniędzy od znajdujących się w potrzebie klientów.

Dziś wiele renomowanych firm finansowych oferujących usługi na wysokim poziomie proponuje swoim klientom również pożyczki długoterminowe oraz pożyczki z możliwością spłat na raty. Co prawda, zwykle wiążą się one z nieco wyższym oprocentowaniem niż w przypadku jednorazowych pożyczek o krótkim terminie spłaty. Jednak korzystając z usług rzetelnej firmy finansowej działającej w zgodzie z obowiązującym prawem, nie musimy obawiać się zbyt wysokich kosztów. Pożyczki online, podobnie jak inne rodzaje pożyczek pozabankowych, nie mogą bowiem w żadnym razie być oprocentowane na wyższym poziomie niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli dokładnie na tym samym poziomie, co kredyty oferowane przez banki, uznawane często za korzystniejsze i tańsze.

Rodzaje pożyczek online

Aby mieć pewność, że do pożyczki nie zostaną doliczone żadne dodatkowe koszty, za każdym razem dokładnie czytajmy umowę przed podpisaniem jej. Pamiętajmy jednak, że w przypadku pożyczek online podstawę do zawarcia umowy pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą stanowi często samo wyrażenie zgody na świadczenie określonych usług podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej z konsultantem. Dlatego też już przed podjęciem kontaktu z firmą finansową przeczytajmy dokładnie wzór umowy zamieszczony na stronie internetowej, na której oferuje ona swoje usługi. Umożliwi nam to kontrolowanie na bieżąco tego, czy omawiane przez konsultanta warunki uzyskania pożyczki online zgadzają się z informacjami przedstawionymi w umowie oraz czy nie pomija on celowo pewnych dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem terminu spłaty pożyczki lub ze spłatami ratalnymi.

Jak uzyskać pożyczkę przez Internet?

Do uzyskania pożyczki przez Internet najczęściej będziemy potrzebowali podania właściwie tylko kilku podstawowych informacji. Jak już wspomnieliśmy, w przeciwieństwie do banków oferujących kredyty wyłącznie osobom o potwierdzonej zdolności kredytowej, stałym dochodzie określonej wysokości i niefigurującym w Krajowym Rejestrze Dłużników, firmy finansowe oferują pożyczki już po otrzymaniu naszych podstawowych danych identyfikacyjnych i kontaktowych. W większości portali internetowych podczas wypełniania formularza, w którym deklarujemy chęć uzyskania pożyczki, zostaniemy poproszeni o podanie:

  • numeru i serii ważnego dowodu osobistego, potwierdzającego naszą tożsamość,
  • numeru PESEL, potwierdzającego naszą pełnoletność,
  • numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego i/lub adresu e-mail, umożliwiającego kontakt z nami przedstawicielowi firmy finansowej,
  • wysokości kwoty, jaką potrzebujemy uzyskać,
  • numeru konta, na który przelana zostanie wybrana przez nas kwota.

W przypadku pożyczki online, kiedy przedstawiciel firmy nie ma możliwości zweryfikowania podanych przez nas danych z oryginalnymi dokumentami, możemy potrzebować również skanu, zdjęć bądź elektronicznej wersji dowodu osobistego. Dodatkowo, aby potwierdzić zgodność naszych danych z danymi posiadacza podanego przez nas konta bankowego, większość firm wymaga przy pożyczkach online dokonania przelewu weryfikacyjnego. Zazwyczaj jest to dość niska, symboliczna kwota, oscylująca w granicach od jednego grosza do maksymalnie złotówki. Przelew ten nie jest bowiem transakcją, dzięki której mamy pewność, że otrzymamy pożyczkę. Ma on służyć wyłącznie potwierdzeniu zgodności zadeklarowanych przez nas danych z danymi posiadacza konta o podanym przez nas numerze. Jeżeli kwota przelewu weryfikacyjnego jest znacznie wyższa niż symboliczna złotówka, zastanówmy się, czy aby na pewno mamy do czynienia z uczciwą firmą pożyczkową. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą naciągaczy?

Pożyczka przez Internet

Czego unikać przy braniu pożyczki online?

Przede wszystkim podczas rozważania oferty każdej z firm oferujących pożyczki online powinniśmy zwrócić uwagę na wzór umowy, na podstawie której dana firma pełni swoje usługi. Jeżeli mamy do czynienia z kilkunasto- lub wręcz kilkudziesięciostronicową umową napisaną drobnym drukiem, z dodatkowymi, niemal nieczytelnymi odwołaniami, odniesieniami i gwiazdkami, powinniśmy rozważyć zapoznanie się z ofertą innego pożyczkodawcy. Niektóre nieuczciwe firmy żerują bowiem na swoich klientach i ich kłopotach, wykorzystując ich stres związany z problemami finansowymi i brak cierpliwości do czytania długich umów. Pożyczkodawcy tego rodzaju wręczają klientom do podpisania dokumenty, w których zawarty jest szereg kruczków prawnych, pozwalających na pobranie o wiele wyższych opłat niż przedstawione w ofercie, a często zmieniających także termin, w którym należy zwrócić całą należną kwotę.

Zwróćmy również uwagę na stronę internetową, na której oferowana jest usługa pożyczki online. Jeżeli cokolwiek wygląda podejrzanie, jak choćby nadmiar reklam czy błędy językowe sugerujące użycie automatycznego translatora, nie korzystajmy z usług proponowanych nam przez daną firmę. Znakiem ostrzegawczym powinna być także zbyt wysoka kwota przelewu potwierdzającego zgodność naszych danych z danymi posiadacza konta bankowego, na które wpłynie pożyczona przez nas suma. Zwykle nie przekracza ona symbolicznej złotówki. Jeżeli pożyczkodawca wymaga od nas znacznie wyższej kwoty, zastanówmy się, czy nie próbuje przypadkiem w ten sposób wyłudzić od nas pieniędzy. Pamiętajmy, że przelanie kwoty potwierdzającej numer i dane konta nie jest zapewnieniem o tym, że otrzymamy pożyczkę. Niezależnie od tego, czy ją otrzymamy, czy nie, kwota ta nie jest zwykle zwrotna.

Pożyczki online KFF24

Krajowy Fundusz Finansowy, oferujący usługi na oficjalnej stronie internetowej firmy kff24.pl, proponuje swoim klientom szybkie pożyczki online w wysokości od 200 do nawet ponad 10 000 złotych. Aby złożyć zamówienie na pożyczkę, musimy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie. Do poprawnego wypełnienia go potrzebne jest podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego, a także określenie, jakiej kwoty z dostępnego przedziału potrzebujemy. W przypadku, gdy potrzebujemy wyższej kwoty niż 10 000 złotych, wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu, a następnie skonsultować się z doradcą zatrudnionym w KFF, który przedstawi nam ofertę dopasowaną do naszych potrzeb i możliwości. W późniejszym etapie weryfikacji zdolności do wzięcia pożyczki online KFF wymaga również podania numeru i serii ważnego dowodu osobistego.

Po przesłaniu przez nas formularza ze wszystkimi wymaganymi danymi możemy być pewni, że najszybciej jak to możliwe skontaktuje się z nami telefonicznie konsultant firmy. Jeżeli zależy nam na maksymalnym przyspieszeniu procesu, możemy również niezwłocznie po złożeniu zamówienia na pożyczkę sami skontaktować się z infolinią KFF. Dzięki temu możemy liczyć na to, że pieniądze znajdą się na naszym koncie nie w ciągu jednego dnia, jak w przypadku standardowej procedury i kontaktu ze strony KFF, lecz nawet w ciągu jednej godziny!

Dzięki prostej i przejrzystej umowie pożyczkowej, na podstawie której KFF świadczy swoje usługi, możemy mieć pewność, że nie spotkamy się z żadnymi ukrytymi kosztami ani dopisanymi drobnym drukiem dodatkowymi odsetkami. Krajowy Fundusz Finansowy jest bowiem renomowaną firmą, której możemy w stu procentach zaufać. Jej wykwalifikowani doradcy pomogą nam dobrać idealną formę pożyczki, biorąc pod uwagę naszą indywidualną sytuację, potrzeby finansowe oraz zdolność do spłaty pożyczonej kwoty w określonym terminie. Możemy mieć pewność, że firma KFF zadba o odpowiednie warunki umowy tak, aby spłata zaciągniętego przez nas kredytu była maksymalnie bezproblemowa.

Zadzwoń